Jyvityksen muutokset

Jyvityksen muutosta voidaan hakea olemassa oleviin asumisoikeussopimuksiin

Jyvityksellä tarkoitetaan sitä, että talokohtainen vastikekertymä jaetaan perittäväksi huoneistoille muun kuin suoraan asunnon todellisen pinta-alan perusteella. Jyvityksen tarkoituksena on jakaa talon rakennus- ja hoitokustannukset yksittäisille huoneistoille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

Vuonna 2022 voimaan astuvassa uudessa asumisoikeuslaissa jyvityksen muuttaminen on tehty mahdolliseksi olemassa oleviin asumisoikeussopimuksiin. Aikaisemmin jyvitystä ei ole ollut mahdollista muuttaa, sillä se olisi edellyttänyt muutosta asumisoikeussopimuksiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä.

Jyvityksen muuttaminen on käsiteltävä asukashallinnossa ja yhdessä asukkaiden kanssa olisi pyrittävä oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen lopputulokseen. Asukashallinnolla ei kuitenkaan ole lain mukaan oikeutta päättää jyvityksestä, vaan jyvityksen muuttamisesta ja sen oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta päättää ja vastaa asumisoikeuskohteen omistaja.

Muutoksen hakeminen

Jyvityksen muuttamista haetaan Arasta. Ara antaa asiasta päätöksen.

Hakemus

 • vapaamuotoinen
 • kuvaus / perustelut jyvityksen muuttamiselle
 • kuvauksena kohteen asuntojen koot, määrät ja asuinpinta-alat
 • asumisoikeuskäytössä olevat asunnot/kaikki kohteen asunnot
 • vuokrauskäytössä olevat asunnot / kaikki kohteen asunnot
 • tyhjänä hakemushetkellä olevat asunnot / kaikki kohteen asunnot
 • nykyinen käyttövastike/m2/kk
 • muutettavien asumisoikeussopimusten määrä kohteessa, joihin kohdistuu muutospaine jyvityksen osalta
 • asuntojen koko muutettavien asumisoikeussopimusten osalta
 • suurimmat jyvityksen muutoksista aiheutuvat käyttövastikkeiden prosentuaaliset korotukset
 • kuvaus siitä, miten korotustapauksissa jyvityksen muutos on tarkoitettu kattaa tulevaisuudessa (tehdäänkö korotus esim. jaksotettuna)
 • kuvaus siitä, kuinka paljon ovat vuokrat samanveroisissa vuokra-asunnoissa muutoksen kohteena olevan asumisoikeuskohteen lähistöllä.

Hakemuksen liitteet

 • kohdekohtainen jälkilaskelma kolmelta viimeiseltä vuodelta
 • kohdekohtainen käyttövastikelaskelma tulevalle vuodelle
 • jos kohde on tasausryhmässä, tasausten perusteet
 • lausunto asukashallintotoimielimeltä

Hakemuksen toimittaminen

Julkaistu 3.1.2022 klo 12.02, päivitetty 5.1.2024 klo 13.58