ARA-asuntojen luovutuskorvaus ja enimmäishinta

Luovutuksensaajan nimeämisen yhteydessä tai ilman sitä, jos luovutuksensaajana on kunta, ARA vahvistaa rajoitusten alaisen ARA-kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla ARA-kohteen korkein luovutushinta.

Luovutuskorvausta ei vahvisteta, jos:

  • luovuttaja ja luovutuksensaaja kuuluvat samaan konserniin,
  • luovutus toteutetaan sulautumisena, jakautumisena tai liiketoiminnan siirtona ja
  • luovutus tapahtuu omaisuuden kirjanpitoarvosta ja vastikkeena ei käytetä rahasuoritusta.
     
  • luovutettava kohde on jatkorajoitusajalla (koskee vain aravalainakohteita).

Konsernilla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien, valtion tuella rahoitettuja asuntoja (ARA-asuntoja) omistavien yhteisöjen kokonaisuutta tai kunnan tai muun julkisyhteisön määräysvallassa olevien, ARA-asuntoja omistavien yhteisöjen kokonaisuutta.

Luovutuskorvaus lasketaan arava- ja korkotukilainoitetuille kohteille. Luovutuskorvaus perustuu kiinteistöjä luovutettaessa lainansaajan omarahoitusosuuteen ja osakkeita luovutettaessa yhtiöön sijoitettuun omaan pääomaan. Tarkempaa tietoa luovutuskorvauksen laskemisesta

Enimmäishinta lasketaan niille kohteille, jotka on lainoitettu asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) nojalla. Sen perustana on asunnon tai talon vahvistettu hankinta-arvo. Tarkempaa tietoa enimmäishinnan laskemisesta

Jos asuntojen perusparantamislain (34/1979) nojalla myönnetty perusparannuslaina on yhdistetty vuoden 1966 asuntotuotantolain mukaiseen lainaan, em. kohteille lasketaan kuitenkin luovutuskorvaus.

Sallitun luovutushinnan ylittävä myyntihinnan osa on maksettava Valtion asuntorahastoon. Luovutus on aina mahdollista tehdä ARAn vahvistamaa luovutuskorvausta alemmalla hinnalla.

Muut tilat

Jos vuokratalokiinteistössä on rajoitusten alaisten tilojen lisäksi myös muita tiloja (liiketilat, päiväkoti jne.), niiden osalta luovutushinta on vapaa. Muut tilat ja niistä maksettava kauppahinta pitää eritellä kauppakirjassa. Osakkeiden luovutuksessa ei ole mahdollista määritellä vapaan kauppahinnan osuutta.

Lisätietoa hintojen laskemisesta:

Enimmäishinnan laskeminen 6.7.2018
Enimmäishinnan laskeminen luovutuksen yhteydessä koskee ainoastaan asuntojen perusparantamislain nojalla pitkäaikaisella perusparannuslainalla lainoitettuja vuokrataloja ja vuokrataloyhtiön osakkeita.
Lue lisää
Luovutuskorvauksen laskeminen 13.2.2013
Luovutuskorvaus on ARA-vuokra-asunnon tai tällaisen asunnon hallintaan oikeuttavan osakkeen tai vuokratalon tai vuokrataloyhtiön osakkeen korkein mahdollinen luovutushinta.
Lue lisää
Julkaistu 5.7.2018 klo 16.18, päivitetty 15.2.2023 klo 13.50