Purkulupa

ARra voi hakemuksesta myöntää luvan ara-asuntojen purkamiseen. Purkuluvan saaminen on mahdollista, jos jokin seuraavista edellytyksistä toteutuu:

  • Kohde on kunnoltaan niin huono, ettei sen perusparantaminen tai korjaaminen ole tarkoituksenmukaista. Tämä edellytys täyttyy esimerkiksi silloin, kun perusparantamisen kustannukset nostaisivat vuokratason niin korkeaksi, ettei asunnoille olisi kysyntää.
  • Asunnot ovat olleet pitkään tyhjinä, tyhjillään olo on muuttunut pysyväksi, ja alueen asuntomarkkinatilanteen kannalta purkaminen on perusteltua. Tällaisessa tilanteessa suurimman osan talon asunnoista olisi tullut jäädä tyhjiksi eikä asunnoille arvioida olevan tulevaisuudessakaan vuokra-asunto- tai muuta käyttöä.
  • Purkamiseen on jokin muu erityisen painava syy.

Purkukustannuksiin on eräissä tapauksissa mahdollista hakea avustusta (lisätietoa purkuavustuksesta).

Laina on maksettava takaisin

Purkaminen edellyttää valtion myöntämän lainan takaisinmaksamista.

Purkuluvan hakemisen yhteydessä voi hakea purkuakordia, joka vapauttaa velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta aravalainasta ja erääntyneistä koroista valtiolle. Purkuakordia haetaan Valtiokonttorista.

Rajoitusmerkinnän poistamista voi hakea Valtiokonttorista, kun kohde on purettu. Hakemukseen pitää liittää rakennustarkastajan lausunto.

Purkulupahakemus

Purkulupaa ara-asuntojen purkamiseen haetaan lomakkeella ARA5f, Purkulupahakemus.

Lähetä allekirjoitettu hakemus ja tarvittavat liitteet Aran kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.ara@ara.fi).

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

  • sijaintikunnan lausunto
  • kohteen kuntoarvio tai sitä vastaava selvitys
  • kunnossapitosuunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma = PTS)
  • mahdolliset asiantuntijalausunnot tai muut asiaa selventävät piirustukset tai valokuvat
  • rasitustodistus
  • kaupparekisteriote

Lomake ARA 5f

Purkulupahakemus

Lomakkeella haetaan lupaa ARA-asuntojen purkamiseen. Lue lisää

Julkaistu 13.2.2013 klo 15.09, päivitetty 18.12.2023 klo 16.40