Uutiset ja tiedotteet 2014 - uutiset

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Perusparantamisen käynnistysavustusten määrärahat jaettu

Perusparannuksen käynnistysavustuksen määräraha on loppunut, joten avustushakemuksia ei enää oteta vastaan.

16.12.2014
Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen korkotukilainan hakuaika päättynyt

ARA käsittelee määräaikaan (4.12.) tulleet hakemukset ennen vuoden vaihdetta.

10.12.2014
ASO-asuntojen markkinatilanteessa suuria eroja

ARAn tuore Asuntomarkkinakatsaus käsittelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita vuosina 2013-2014.

13.11.2014
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn lisää panostusta

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä tukevat toimet, kuten vuokra-asuntotuotannon lisääminen ja asumisneuvojatoiminta nostettiin vahvasti esille asunnottomuuspäivän seminaarissa.

20.10.2014
Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot -seminaari kiinnosti

ARAn ja SYKEn järjestämä toinen RASTI-seminaari kokosi noin 200 kuulijaa, joista suurin osa paikan päällä SYKEssä ja loput videoyhteyden päässä ympäri Suomea.

6.10.2014
Korjaus- ja energia-avustukset vuonna 2015

Vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan korjaus- ja energia-avustuksia on jaossa yhteensä 35 miljoonaa euroa. Terveyshaitta-avustukseen ei ole määrärahaa vuonna 2015.

26.9.2014
Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen korkotukilaina päättyy 2015

Hallituksen 15.9.2014 eduskunnalle antama ensi vuoden talousarvioesitys sisältää esityksen laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta. Uusi valtiontakaus korvaa aiemmin käyt...

26.9.2014
Valtio edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja korjaamista vuonna 2015

Hallitus on antanut eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen. Rakentamista ja korjaamista tuetaan monin tavoin.

15.9.2014
Ikäihmisten asuntojen korjaaminen kannattaa

Esteettömyys- ja energiakorjaukset kannattaa toteuttaa yhtenä hyvin suunniteltuna kokonaisuutena. Korjauksilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista.

15.9.2014
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin lisää 10 miljoonaa – haku käynnissä

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin on saatu 10 miljoonan lisämääräraha vuodelle 2014. Käynnistynyt ylimääräinen haku päättyy 13.10.

29.8.2014
Asumisneuvojatoiminnan avustuksen täydennyshaku nyt käynnissä

Vuonna 2014 ARA myöntää yhteensä 600 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Vuoden 2014 toinen hakukierros on käynnistynyt. Sen hakuaika päättyy 18.9.2014.

26.8.2014
Määrällinen kytkös vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon väliltä poistuu

Kuntiin on tähän mennessä osoitettu korkotukilainavaltuutta asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin on toteutettu valtion korkotukemaa normaalia vuokra-asuntotuotantoa.

18.8.2014
Hissiin.fi uusitut verkkosivut avattu

Asutko hissittömässä kerrostalossa? Hissi helpottaa elämää monella tavalla ja on järkevä investointi. Hissiin.fi-sivuilta löydät tietoa siitä, mitä voi tehdä hissin saamiseksi omaan taloon.

29.7.2014
RT Esteettömyystieto -palvelu helpottaa ja nopeuttaa esteettömän asumisen suunnittelua

ARA, Rakennustieto Oy, Aalto yliopisto ja Sotera-instituutti ovat lanseeranneet uuden RT Esteettömyystieto-palvelun. Se tarjoaa ensivaiheessaan esteettömään asuntosuunnitteluun ohjeistusta sekä kätevä...

16.7.2014
ARA, VAV Asunnot ja Fira kehittävät rakennusten elinkaarihallintaa

ARA on yhdessä VAV Asunnot Oy:n ja rakennusyhtiö Fira Oy:n kanssa aloittanut kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli rakennusten tietomallipohjaiselle elinkaaren hallinnalle. Pilo...

24.6.2014
Lisätalousarviossa panostetaan myös asumiseen

Vuoden 2014 lisätalousarviossa on päätetty asuntopoliittisista toimenpiteistä. Näitä ovat mm. käynnistysavustus ja takauslaina vuokra-asuntojen rakentamiseen pk-seudulle sekä 10 miljoonan euron lisäva...

23.6.2014
Syksyllä uusi hakukierros korjaus- ja energia-avustuksiin

Korjaus- ja energia-avustusten vuoden 2014 varsinaisen hakukierroksen määrärahat on myönnetty kunnille. Lisätalousarviossa myönnetty 10 miljoonan euron lisämääräraha laitetaan hakuun elokuussa.

17.6.2014
Perusparannuksen käynnistysavustusten kysyntä jatkunut vilkkaana

Kesäkuun puoleenväliin mennessä käynnistysavustuksia asuntojen perusparantamiseen on myönnetty yhteensä 66,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa on jäljellä 33,6 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä käsittelyssä...

12.6.2014
Investointiavustus parantaa tehokkaasti erityisryhmien asunto-oloja

Erityisryhmien investointiavustuksilla turvataan heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien asumista. Avustuksilla on kohtuullistettu asumiskustannuksia ja saatu asuntojen laatutaso hyväksi. Järjeste...

30.5.2014
Tyhjien ARA-asuntojen määrä kasvoi 25 % vuonna 2013

ARAn tuoreimmasta asuntomarkkinakatsaus käy ilmi ARA-asuntojen markkinoiden kehittyminen eri suuntiin kasvukeskuksissa ja muualla maassa. Tyhjien ARA-asuntojen määrä kasvoi vuonna 2013 25 % edellisvuo...

30.5.2014

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle