Kehittämisrahoitus

Kehittämisrahoituksella Ara tukee innovatiivisia hankkeita. Aralla on käytössään vuosittain 700 000 euroa tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. Tämän lisäksi Ara auttaa alan toimijoita verkostoitumaan ja hyödyntämään muiden julkisten rahoittajien resursseja.

Vuoden 2024 kehittämisrahahankkeiden haku päättyi 15.11.2023.

Ara voi kehittämisrahoituksella muun muassa

  • osallistua asuntorakentamista edistäviin pilottihankkeisiin
  • hankkia selvityksiä, malleja, konsepteja, tilastoja, analyysejä ja seurantatietoa
  • nostaa esiin merkittäviä asumisen ja asuntorakentamisen kehityshankkeita
  • välittää tietoa alan muille toimijoille ja muille sidosryhmille

Tuettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden valinnassa Ara kiinnittää huomiota muun muassa

  • hankkeen kustannuksiin suhteessa siitä saatavaan hyötyyn
  • yhtymäkohdat Aran perinteisiin rahoitusinstrumentteihin

Lisäksi tulee muistaa, että tuettavat hakkeet noudattavat hankintalainsäädäntöä ja ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimen hankintojen menettelytapaohjeita.

Kaikki hankkeissa tehtävät työt ja niiden tulokset ovat julkisia.

 
Tutustu kehittämisrahalla rahoitettuihin hankkeisiimme Aran hankepankissa

 

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.02, päivitetty 13.3.2024 klo 13.25