Työkalut asuinalueiden kehittämiseen

Kassu-työkirja: apua kuntien kokonaisvaltaisen asumisen suunnitteluun 4.11.2013
Kassu-työkirja on ARAn luoma työkalu kuntien asumisen strategisen suunnittelun ja toteutusohjelman laatimisen tueksi.
Lue lisää
Asuntoalueiden salkutusmalli 27.9.2013
Kokonaisten asuntoalueiden kilpailukykyä ja kysyntää voidaan arvioida nelikenttäanalyysillä, jossa alueen kysyntää arvioidaan kysynnän ja asumisviihtyvyyden tunnusmerkeillä.
Lue lisää
Kiinteistökohtainen salkutusmalli 27.9.2013
Salkutusmallia voidaan käyttää asuntokannan kiinteistökohtaiseen käytön arviointiin, uudistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.
Lue lisää