Asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustus (sähköavustus)

Sähköavustuksen tarkoituksena on lieventää korkeiden sähkölaskujen vaikutuksia kotitalouksille hillitsemällä sähkönhinnan nousun vaikutusta asumiskustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen ja sitä voi saada enintään neljältä kuukaudelta aikavälin 1.11.2022–28.2.2023 sähköenergiakustannuksiin.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Sähkölämmitteisen asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle, joka myös vastaa lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 700€/kk/asuinhuoneisto riippuen sähkön hinnasta ja kulutuksesta.

Tarkemmat tiedot hakuohjeissa.

Määräraha ja lainsäädäntö

Vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarviossa avustukselle on myönnetty 24 miljoonaa euron määräraha.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001) ja valtioneuvoston asetusta asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta (355/2023). Asetus on voimassa 17.4.2023 lukien.

Kuka voi saada avustusta?

Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava yhteisö, kuten

  • asunto-osakeyhtiö
  • kiinteistöyhtiö
  • asunto-osuuskunta
  • yleishyödyllinen yhteisö (ns. ara-yhteisö)
  • kuntien vuokrataloyhtiö.

Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle kuin edellä mainituille, valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistaville yhteisöille.

Milloin voi hakea?

Sähköinen haku avautui 17.4.2023.

Avustusta haetaan Aran verkkoasioinnissa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. 

Ennen hakemista

  1. Tutustu hakuohjeisiin ja tarkista onko yhteisösi oikeutettu avustuksen saamiseen.
  2. Hanki tarvittavat liitteet jo valmiiksi ennen hakemuksen tekoa.

Tarkemmat tiedot avustusohjeissa

Ohjeista löydät tarkemmat edellytykset sille voiko yhteisö saada avustusta, tiedot avustuksen maksusta sekä ohjeet hakemiseen ja hakemukseen tarvittavat liitteet.

Siirry avustusohjeisiin (avustusohjeet.ara.fi)

Julkaistu 13.4.2023 klo 13.36, päivitetty 17.11.2023 klo 9.50