Usein kysyttyjä kysymyksiä kaukolämpöavustuksesta

Usein kysytyt kysymykset -banneri

Tälle sivulle on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisen avustuksesta. Selaa alla olevia kysymyksiä ja tarkista olemmeko jo vastanneet sinuakin askarruttaviin asioihin.

Miten avustuksen määrä lasketaan?

Avustus lasketaan ja myönnetään hakuohjeessa ja verkkosivuilla olevan taulukon kiinteiden summien mukaisesti rakennustyypeittäin. Avustus lasketaan kaukolämpölaitteistojen lukumäärän mukaan, mutta tasapainotuksen ja säädön osalta asuinrakennusten lukumäärän mukaan. Yhdeksi laitteistoksi katsotaan omassa lämmönjakohuoneessa sijaitseva laitteisto. Yhdeksi lämmitysjärjestelmäksi lasketaan rakennuskohtainen lämmönjakojärjestelmä.

Voiko saada matalalämpöisen kaukolämmön avustuksen sekä kotitalousvähennyksen samaan hankkeeseen?

Ei voi. Avustusasetuksen (773/2022) 4 §:n 7 kohdan mukaisesti avustuksen myöntämisen edellytys on, ettei avustuksen saajalle ole myönnetty samaan tarkoitukseen muuta julkista avustusta. Hakija ei voi siis saada saman hankkeen kustannuksiin matalalämpöisen kaukolämmönavustusta sekä kotitalousvähennystä tai esim. ARAn energia-avustusta.

Ovatko leasing, esco tai muulla rahoitusmallilla toteutettavat hankkeet avustuskelpoisia?

Avustuksen piirissä sallitaan erilaisilla rahoitusmalleilla toteutettavat hankkeet. Avustuksen saajan tulee toimittaa maksatusvaiheessa selvitys kustannusten muodostumisesta sekä vaadittavat dokumentaatiot laitteiston asennuksesta ja tehdyistä säädöistä. Laitteiston hallintaoikeus tulee olla avustuksen saajalla.

Saako avustusta vain säätöön ja tasapainotukseen?

Ei. Avustuksen myöntäminen edellyttää aina lämmönvaihtimen vaihtamista. Avustusta ei myönnetä vain säätöön ja tasapainotukseen ilman laitteiston vaihtoa.

Onko ARAlla tietoa laitteistoista ja kaukolämpöyhtiöistä jotka avustuksen piirissä?

Ei. ARA ei nimeä soveltuvia laitteistoja. Avustus myönnetään vain asuinrakennuksen omistajalle. Kaukolämpötoimittaja itse määrittelee sijaitseeko kiinteistö alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä.

Saako avustusta jälkikäteen?

Ei. Avustushakemus on jätettävä ARAan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Töiden aloituksessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 149 c §:n määritelmää eli korjaus- ja muutostöiden aloitukseksi katsotaan hetki, jolloin rakenteiden tai rakennusosien purkaminen tai rakentaminen on aloitettu.

 

Julkaistu 10.1.2023 klo 11.45, päivitetty 28.3.2023 klo 10.48