Energia-avustus henkilöasiakkaille

Energia-avustus jatkuu vuonna 2023

Asuinrakennusten energia-avustuksen sekä matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisen avustuksen yhteinen määräraha vuodelle 2023 on yhteensä 98,7 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen 20.12.2022. Uusi asetus vastaa sisällöltään vuosina 2020–2022 myönnettyä energia-avustusta. Siirry uuteen avustusasetukseen.

Määrärahalla jatketaan hyvin toimivaa energia-avustusjärjestelmää.
Siirry ympäristöministeriön tiedotteeseen 20.12.2022

Avustushakemuksia voi lähettää normaalisti. Ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemustilanne 20.9.2023

•    käsittelemme tällä hetkellä elokuussa saapuneita hakemuksia
•    käsittelemättömät jonossa olevat energia-avustushakemukset: 147 kpl
•    käsittelemättömät jonossa olevat kaukolämpöavustushakemukset 293 kpl
•    avustusta sidottu tähän mennessä n. 74 / 98,7 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä ARAan saapuneet käsittelemättömät hakemukset kattavat määrärahasta arviolta n. 14-16 miljoonaa euroa.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistajalle.

Hakemusten käsittelyaika

Noin kuusi kuukautta.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista asuntoa kohden.

Avustus on kuitenkin
enintään 4 000 tai 6 000 euroa
per asunto.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023.

Ennen hakemista

 1. Tutustu hakuohjeeseen: 
  Lataa energia-avustusohje henkilöasiakkaille (pdf)
 2. Selvitä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ja niiden kustannukset. Katso myös tarkempaa tietoa siitä, miten avustus lasketaan: Siirry listaan avustettavista toimenpiteistä ja avustuksen laskennasta

 3. Teetätä laskelmat ammattilaisella sekä talon rakentamisajankohdan (tai käyttötarkoituksen muutosvuoden) E-luvusta että korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Katso tarkemmat ehdot hakuohjeesta.

  ARA suosittelee, että laskelmat tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARAn energia­todistus­rekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi

 4. Voit myös itse laskea, paljonko voisit saada avustusta. Käytä laskemisessa ARAn energia-avustuslaskuria (.xlsx): Siirry laskurin sivulle

 5. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin: Siirry kysymysten sivulle

Milloin korjaukset voi aloittaa?

Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Huom. Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin. 

1.10.2019 jälkeenmuodostuneita, korjaushankkeeseen liittyviä suunnittelu­kustannuksia voidaan avustaa vuosina 2020-2022, jos hanke on avustuskelpoinen.

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioda avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus toimenpiteen kokonaiskustannuksista. Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 %:n välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. 

Tarkemmat tiedot ja esimerkki laskennasta: Siirry Avustettavat toimenpiteet ja avustuksen laskenta -sivulle

Toimenpide Avustuksen laskennassa huomioitava osuus toimenpiteiden kustannuksista Avustuksen enimmäisosuus toimenpiteiden kustannuksista
(50% avustettavaksi huomioitavasta osuudesta)
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto). 50 % 25 %
Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso. 100 % 50 %
Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 % 10 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuksen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä. 20 % 10 %
Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä. 50 % 25 %
Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot. 50 % 25 %
Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa. 50 % 25 %
Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli- tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi. 20 % 10 %
Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä. 50 % 25 %
Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet. 100 % 50 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon. 20 % 10 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon. 50 % 25 %
Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 % 25 %
Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 % 25 %
Jäähdytysjärjestelmä. 20 % 10 %
Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan. 50 % 25 %
Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella. 100 % 50 %
Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen. 50 % 25 %
Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 % 25 %
Parvekelasitukset asennettuna niin, että koko parveke on lasituksella suljettavissa 5 % 2,5 %

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelussa (suositus) tai erillisellä, ladattavalla lomakkeella, jonka voit myös tulostaa.

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta. Ohjeessa käydään tarkemmin läpi myös hakemuksen mukana tarvittavat liitteet.

Hae suoraan verkossa (suositus)

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, johon käytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Kirjautua voi  pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Ohjeet palveluun kirjautumisesta: Siirry verkkoasioinnin kirjautumisohjeisiin

Palvelun käyttöön suosittelemme Chrome- tai Firefox-selainta.

Kirjaudu palveluun

Hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustusta voi hakea ladattavalla, erillisellä hakulomakkeella ARA 31. Lomake toimitetaan tarvittavine liitteineen ARAn kirjaamoon. Katso tarkemmat ohjeet hakemuksen toimittamisesta avustuksen hakuohjeesta. 

Siirry avustushakemuksen ARA 31 sivulle

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta.

1) Maksun hakeminen verkkoasioinnissa

ARAn verkkoasioinnin kautta jätettyyn avustukseen voi hakea maksua ARAlta palveluun automaattisesti luodulla lomakkeella. Lomake luodaan, jos olet hakenut avustusta palvelun kautta ja avustus on myönnetty sinulle.

Lomake ilmestyy palveluun automaattisesti myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Avustus tulee kuitenkin hakea maksuun viimeisenä vuonna 31.10. mennessä.
 

Kirjaudu palveluun

2) Maksun hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustuksen maksua voi hakea myös erillisellä, verkkosivuiltamme ladattavalla lomakkeellaARA 31a. Lomakkeen voi toimittaa ARAlle sähköpostitse (skannattuna ja allekirjoituksin pdf-muodossa) tai postittaa ARAan paperisena.

Maksatusneuvonta palvelee maksuun liittyvissä kysymyksissä

Puhelimitse:029 525 0950

Palvelemme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11 välillä.

Sähköpostitse: maksatukset(at)ara.fi

Sähköpostitse palvelemme joka arkipäivä.

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään (688/2001). Muutosta eli oikaisua avustuspäätökseen voi hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ARAlle. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä

 1. ARAn verkkoasioinnissa, jos olet lähettänyt myös avustushakemuksen palvelun kautta. Oikaisuvaatimuslomake on järjestelmässä avoinna 37 päivää päätöksentekopäivästä. 
  Siirry ARAn verkkoasiointiin
  TAI
 2. erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata sivuiltamme. 
  Siirry oikaisuvaatimuslomakkeen sivulle

Erilisen lomakkeen voi lähettää ARAan sähköpostitse, jos täytät ja skannaat lomakkeen pdf-muotoon allekirjoituksin, TAI lomakkeen voi tulostaa ja lähettää täytettynä sekä allekirjoitettuna postitse ARAn kirjaamoon.

Sähköpostia käyttäessäsi, voit myös käyttää Turvaviesti-palveluamme, jos lomake sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja. Siirry Turvaviestiin (turvaviesti.ara.fi) 

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Julkaistu 18.8.2020 klo 15.24, päivitetty 11.1.2023 klo 8.03