Energia-avustus taloyhtiöille

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi sekä energia-avustus päättyvät vuonna 2023

Taloyhtiöille, Ara-yhteisöille ja henkilöasiakkaille myönnetty asuinrakennusten energia-avustus ja kaukolämpöavustus päättyy tähän vuoteen. ARA on sulkenut energia-avustuksen ja matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisavustuksen hakemisen 3.11.2023. Molempiin avustuksiin on saapunut hakemuksia jo yli jäljellä olevan määrärahan, eikä avustusten myöntäminen jatku vuonna 2024. 

Hakemustilanne 29.11.2023

 • käsittelemme tällä hetkellä lokakuussa saapuneita hakemuksia
 • käsittelemättömät jonossa olevat energia-avustushakemukset: 67 kpl
 • käsittelemättömät jonossa olevat kaukolämpöavustushakemukset 113 kpl
 • avustusta sidottu tähän mennessä n. 97,7 / 98,7 miljoonaa euroa.

Uusia hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Ara myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Uusia hakemuksia ei enää oteta vastaan.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistavalle taloyhtiölle.

Avustusten käsittelyaika

Noin yksi kuukausi. 

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista.

Avustus on kuitenkin
enintään 4 000 tai 6 000 euroa
per asunto.

Ennen hakemista

 1. Tutustukaa hakuohjeeseen: Energia-avustusohje taloyhtiöille (pdf)
 2. Selvittäkää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Tutustukaa myös tarkemmin siihen, miten avustus lasketaan: Siirry listaan avustettavista toimenpiteistä ja avustuksen laskennasta
 3. Tehkää virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä (esimerkiksi yhtiökokouksen päätös).
 4. Teetättäkää laskelmat sekä rakentamisvuoden E-luvusta että korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tarkemmat ehdot on kerrottu hakuohjeessa.
  ARA suosittelee, että laskelmat tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARAn energiatodistusrekisteristä.
 5. Voitte myös itse laskea, paljonko voisitte saada avustusta Aran energia-avustuslaskurilla.
 6. Tutustukaa myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Milloin korjaukset voi aloittaa?

Työt, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu Araan.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin.

1.10.2019 jälkeenmuodostuneita, korjaushankkeeseen liittyviä suunnittelu­kustannuksia voidaan avustaa vuosina 2020–2022, jos hanke on avustuskelpoinen.

Avustusta voi hakea Aran verkkoasiointipalvelussa (suositus)

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Kirjautua voi pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Verkkoasioinnissa tarvittava Suomi.fi-valtuus on Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminenSiirry Suomi.fi-kirjautumisohjeisiin.

Suosittelemme käyttämään Chrome- tai Firefox-selainta.

Kirjaudu palveluun

Hakeminen erillisellä lomakkeella

Voit myös hakea avustusta erillisellä hakulomakkeella ARA 32.

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta.

Maksun hakeminen verkkoasioinnissa

Aran verkkoasioinnin kautta jätettyyn avustukseen voi hakea maksua Aralta verkkoasiointipalveluun automaattisesti luodulla lomakkeella. Lomake luodaan, jos olet hakenut avustusta palvelun kautta ja avustus on myönnetty sinulle.

Lomake ilmestyy palveluun automaattisesti myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Avustus tulee kuitenkin hakea maksuun viimeisenä vuonna 31.10. mennessä.

Kirjaudu palveluun

Maksun hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustuksen maksua voi hakea myös erillisellä, verkkosivuiltamme ladattavalla lomakkeellaARA 32a. Lomakkeen voi toimittaa Aralle sähköpostitse (skannattuna ja allekirjoituksin pdf-muodossa) tai postittaa Araan paperisena.

Maksatusneuvonta palvelee maksuun liittyvissä kysymyksissä

Puhelimitse: 029 525 0950

Palvelemme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11.

Sähköpostitse palvelemme joka arkipäivä.

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään (688/2001). Muutosta eli oikaisua avustuspäätökseen voi hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Aralle. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

 1. Aran verkkoasioinnissa, jos olet lähettänyt myös avustushakemuksen palvelun kautta. Oikaisuvaatimuslomake on järjestelmässä avoinna 37 päivää päätöksentekopäivästä. 
  Siirry Aran verkkoasiointiin
 2. erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata sivuiltamme. 
  Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää Aran kirjaamoon joko postitse tai sähköpostitse. Jos lähetät lomakkeen sähköpostitse, skannaa allekirjoitettu lomake.
  Siirry oikaisuvaatimuslomakkeen sivulle

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Julkaistu 19.8.2020 klo 7.24, päivitetty 10.11.2023 klo 11.04