Usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta

Usein kysytyt kysymykset -banneri

Tälle sivulle on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta. Selaa alla olevia kysymyksiä ja tarkista olemmeko jo vastanneet sinuakin askarruttaviin asioihin.

Olemme jaotelleet kysymykset ja vastaukset aihepiireittäin. Tällä sivulla löytyvät yleiset kysymykset avustukseen liittyen. Saat vastaukset näkyville oleviin kysymyksiin esiin napauttamalla kysymysotsikkoa.

Siirry usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Yleiset kysymykset on listattu tälle sivulle.

Ympäristöministeriö on vastannut heiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Ministeriö vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten avustuksen saannin ehtona oleva energiatehokkuuden parantuminen lasketaan ja todennetaan?
 2. Onko kaukolämmöstä maalämpöön ja lämmöntalteenottoon siirtymisellä ilmastovaikutusta?
 3. Vaikuttaako avustus eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan?
 4. Tukeeko avustus hallituksen tavoitetta luopua fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä?
 5. Paljonko avustusta on myönnetty? Paljonko sitä on vielä jäljellä?

Siirry ministeriön vastauksiin ym.fi:ssä

Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea 1.9.2020 alkaen avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, joilla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

ARAn myöntämä energia-avustus ja Pirkanmaan ELY-keskuksen uusi avustus poikkeavat toisistaan hieman erilaisin tavoittein ja myöntämisperustein. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista.

Alla luetellaan avustusten keskeiset eroavaisuudet tarkemmin. 

ARAn energia-avustus

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä:  Avustukseen lasketaan 50 % toimenpiteiden avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävien kustannusten osuus vaihtelee toimenpiteittäin 20-100% välillä. Avustus on enintään 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden.
  • Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
  • Yli 4 000 euron avustus asuntoa kohden on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Työt saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille ja kuntien vuokrataloyhtiöille. Avustuksen maksua haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus.

ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Lisätietoa ELY-keskuksen avustuksesta

Perustietoa avustuksesta (hakuohjeet ja -lomakkeet) ELY-keskuksen sivuilla: Siirry Ely-keskuksen avustuksen sivulle

Teknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa palvelee Motivan energianeuvonta kuluttajille. Siirry Motivan energianeuvojien yhteytietoihin

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo

Avustukseen liittyvissä asioissa neuvoo ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu:

puh. 029 502 0900 (ma–pe kello 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Siirry ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivulle

Vastaus:

Ei. Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää kahta valtion tukea eli kotitalousvähennystä ja ARAn myöntämää energia-avustusta ei voi saada samaan toimenpiteeseen.

Energiaremontin toimenpiteiden kulujen kattamista ja jakautumista eri vuosille kannattaa harkita huolellisesti. Henkilöasiakkaan on hyvä huomioida mahdollisuutensa käyttää kotitalousvähennystä asunnon kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteinä tehtäviin töihin. On tapauskohtaista, kumpi on edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja.

Tarvittaessa hakijan kannattaa olla yhteydessä verottajaan. Siirry vero.fi:n kotitalousvähennyksen sivulle

Vastaus:

Kyllä.

Mahdollinen aikaisempi (esimerkiksi vuonna 2013 myönnetty) energia-avustus ei ole este vuosina 2020–2022 myönnettävälle energia-avustukselle.

Nykyistä energia-avustusta (voimassa 2020–2022) voi saada vain kerran samaan asuinrakennukseen, eli et voi saada avustusta useampaan otteeseen avustuksen myöntövuosien aikana.

Huomaathan, ettei energia-avustusta voida myöntää, jos avustuksenhakijalle on myönnetty samaan tarkoitukseen muuta julkista avustusta, kuten kotitalousvähennys tai ELY-keskuksen öljystä luopumisen avustusta.

 

Vastaus:

Työt voi aloittaa heti sen jälkeen, kun hakemus tarvittavine liitteineen on toimitettu ARAlle. Sähköisesti lähetetystä avustushakemuksesta saat vastaanottokuittauksen.

Huomaathan, että avustuksen hakijan on varauduttava maksamaan koko korjaustoimenpide itse, sillä avustus maksetaan vasta jälkikäteen, toimenpiteiden valmistuttua.

ARA arvioi toimenpiteiden avustettavuuden hakemuksen käsittelyvaiheessa. ARA suosittelee odottamaan töiden aloituksessa niin kauan, kunnes olet saanut avustuspäätöksen.

Avustuksen maksu riippuu siitä täytyvätkö avustuspäätöksen ehdot energiatehokkuuden paranemisesta, joka osoitetaan korjaustoimenpiteiden jälkeen laaditulla energiatodistuksella.

Vastaus:

Töiden aloituksessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 149 c §:n määritelmää eli korjaus- ja muutostöiden aloitukseksi katsotaan hetki, jolloin rakenteiden tai rakennusosien purkaminen tai rakentaminen on aloitettu.

Vastaus:

Kyllä, avustuksen määrää voi arvioida ARAn verkkosivuilta ladattavissa olevalla excel-laskurilla. Siirry energia-avustuslaskurin sivulle

ARAn tekemällä avustuspäätöksellä ilmoitetaan myönnetyn avustuksen enimmäismäärä. Avustuksen määrä perustuu hyväksyttyihin kustannuksiin. Lopullinen avustusmäärä ratkeaa, kun ARA tekee maksatuspäätöksen.

Julkaistu 12.5.2021 klo 16.54, päivitetty 13.9.2021 klo 16.41