Hissiavustus

Taloyhtiöt voivat hakea avustusta Aralta hissien rakentamiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa tai porrashuoneen yhteydessä ei ole ennestään hissiä. Tällaista hissiä sanotaan jälkiasennushissiksi. Avustusta voi saada kerrostaloon tai luhtitaloon, jossa on vähintään 3 asuntoa ja  vähintään 2 asuinkerrosta päällekkäin (2 asuntoa päällekkäin).

Avustuksella ei ole erillistä hakuaikaa, mutta myönnettävää määrärahaa on aiempaa vähemmän ja avustushaku suljetaan, kun määräraha loppuu. Tällä hetkellä tiedossa olevien hakemusten perusteella näyttää siltä, että haku voidaan joutua sulkemaan jo keväällä.

Hakemusten käsittelyaika

Hakemusten käsittelyaika on noin kuukausi.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Taloyhtiöille ja yhteisöasiakkaille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 35 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Mihin hissiavustusta ei myönnetä?

Porrashissin lisäämiseen ei voi saada hissiavustusta. Jos taloyhtiö haluaa lisätä porrashuoneisiin porrashissin, se voi hakea siihen Aralta esteettömyysavustustusta.

Porrashissi tarkoittaa portaisiin asennettavaa laitetta, jonka avulla liikkumisesteiset voivat nousta tai laskeutua portaita pitkin. Ara ei katso porrashissin korvaavan henkilöhissiä.

Tutustu hakuohjeeseen

Ohjeessa kerrotaan tiedot avustuksesta, sen hakemisesta ja maksun hakemisesta.

Hissiavustuksen hakuohje (avustusohjeet.ara.fi)

Aloittakaa työt vasta, kun saatte päätöksen

Työt voi aloittaa lähtökohtaisesti vasta, kun päätös avustuksen myöntämisestä on saatu. Jos taloyhtiöllä on tarve aloittaa hissin rakentamiseen liittyvät työt  ennen avustuspäätöstä, on yhtiön haettava Aralta aloituslupa. 

Aloitusluvan voi hakea Aran verkkoasioinnissa.

Avustusta myös kunnilta

Jotkut kunnista myöntävät myös hissiavustuksen, jos hakija on saanut Aralta myönteisen avustuspäätöksen. Kysy avustuksesta omalta kunnaltasi.

1. Tutustu hakuohjeeseen

Tutustu avustuksen edellytyksiin ennen kuin haet avustusta. Tarkat tiedot löydät hakuohjeesta.

2. Älä aloita toimenpiteitä vielä

Hissin asentamiseen liittyvät työt voi aloittaa vasta, kun olet saanut Aralta avustuspäätöksen tai saanut Aralta myönteisen aloituslupapäätöksen.

3. Selvitä sisäänkäynnin esteettömyys

Tee esteettömyyden itsearviointi tai teetä esteettömyyskartoitus. Jos sisäänkäynnille johtaa yli 20 mm kynnyksiä tai askelmia, suosittelemme esteettömyyskorjausten tekemistä: voit hakea näihin korjauksiin esteettömyysavustusta.

4. Selvitä koskevatko taloyhtiötä vähämerkityksellisen tuen rajoitukset.

Jos hakijayhteisö on yhteisö, A) joka harjoittaa taloudellista toimintaa, B) jonka osakkeista yli 50% on taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön omistuksessa tai C) jossa määräävää valtaa käyttävässä asemassa on kaupallinen toimija, selvitä onko hakijayhteisö saanut aikaisemmin de minimis -tukea. Hissiavustus on de minimis -tukea

5. Hanki tarvittavat liitteet

Ennen kuin siirryt hakemaan avustusta, varmista, että sinulla on jo valmiina hakemuksessa tarvittavat liitteet. Tarkemmat tiedot liitteistä löydät hakuohjeesta.

Hae avustusta Aran verkkoasioinnissa. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Suosittelemme käyttämään palvelua Chrome- tai Firefox-selaimella.

Kirjaudu Aran verkkoasiointiin

Tarvitset Suomi.fi-asiointivaltuuden

Jotta voit hakea avustusta yhteisön tai taloyhtiön puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuuden Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen.

Jos kuitenkin yksin sinulla on yhteisön, yhtiön tai yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus, voit asioida palvelussa ilman asiointivaltuutta.

Hissioppaan kansikuvaHissioppaasta saat tietoa taloyhtiössäsi hissiprojektin aloittamiseen sekä kulkuun. Oppaassa esitellään myös erilaisia ratkaisumalleja siihen, miten hissin voi jälkikäteen sijoittaa kerrostalon erilaisiin porrashuoneisiin. 

Lataa hissiopas (PDF)

Julkaistu 2.2.2024 klo 13.33, päivitetty 2.2.2024 klo 13.33