Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Ara myöntää avustusta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Avustusta ei voi enää hakea, sillä ympäristöministeriö on lähettänyt Aralle hallitusohjelmaan pohjautuvan ohjauskirjeen, jossa avustus on määrätty päättymään välittömästi.

Käsittelemme jo saapuneet hakemukset, minkä jälkeen avustus päättyy kokonaan.

Saapuneiden hakemusten käsittelytilanne

Tilanne 6.3.2024: Käsittelyjonossa olevia hakemuksia on 161 kpl. Hakemusten käsittely kestää useita kuukausia.

Myönnettyjen avustusten maksatus

Avustus maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustettavat toimenpiteet ovat valmistuneet ja maksatusta on haettu.

Avustus voidaan maksaa avustuksen myöntämisvuotena tai kahden seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksatuspyyntö pitää kuitenkin toimittaa Araan 31.10. mennessä viimeisenä mahdollisena maksuvuotena, joka on vuosi 2025. Sen jälkeen avustusta ei voida enää maksaa.

Vuonna 2024 myönnetyn avustuksen maksua on haettava poikkeuksellisesti viimeistään 31.10.2025.

Maksun hakeminen

Jos hait avustusta Aran verkkoasiointipalvelussa, hae maksatusta palvelun asiointikansioon luodulla maksatuslomakkeella. Siirry verkkoasiointiin.

Muussa tapauksessa hae maksatusta avustuspäätöksen liitteenä lähetetyllä maksatushakemuksella tai tulosta Aran verkkosivuilta maksatushakemus ja lähetä se Araan. Siirry maksatushakemusten sivulle.

Liitä maksatushakemukseen laskut ja tositteet niiden maksamisesta.

Maksatuksesta ja muutoksenhausta kerrotaan tarkemmin hakuohjeissa:

Julkaistu 30.7.2020 klo 13.10, päivitetty 12.3.2024 klo 10.49