Ara-talojen purkuavustus

Ara-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on mahdollista saada avustusta valtion varoista. Purettava talo voi olla käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen tai myös rajoituksista vapautettu.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yhteisöille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Avustusta voi 1.1.2023 alkaen saada enintään 70 %.

 

Avustuksen saamisen edellytykset

Avustuksen edellytyksenä on Aran myöntämä purkulupa tai vastaavat olosuhteet, jos rajoitukset eivät enää ole voimassa.

Toisena avustuksen saamisen edellytyksenä on, että avustus on vuokratalon omistajayhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi tarpeen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Avustuksen hakijan on laadittava kokonaisselvitys purkamisen, mahdollisesti haetun purkuakordin ja avustuksen vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseensa. Samalla on esitettävä arvio purkukustannuksista ja selvitettävä kokonaistaloudellisesti edullisin purkamistapa ottaen huomioon myös purkujätteen kierrätysmahdollisuudet. Avustuksella ei kateta jäteveron ja kaatopaikkamaksun osuutta.

Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin jäljellä oleva valtion laina on maksettu takaisin ja Ara on tehnyt päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Muutos avustuksen hakemiseen 1.1.2022 alkaen

1.1.2022 alkaen purkuavustuksen hakijan on toimitettava jo hakuvaiheessa Aralle purkukartoitus: haitta-ainekartoitus, selvitys uudelleenkäytettävistä rakennusosista sekä selvitys muista purkumateriaaleista. Kartoituksen voi tehdä käyttäen esimerkiksi Purkukartoituksen raportointi -lomaketta ja kartoitus on edellytyksenä purkuavustuksen maksamiselle. Lisätietoja asiasta saa laatijoille laaditusta Purkukartoitus-oppaasta.

Purkuavustuksen tarkoituksena on osaltaan edistää myös purkamisen kiertotaloutta.
Purkukartoitus on tärkeä välinen purkamisen kiertotalouden toteuttamisessa. Purkukartoituksessa selvitetään ennen purkamisen aloittamista, mitä purkumateriaaleja purkamisessa syntyy ja mitkä ovat niiden hyödyntämismahdollisuudet. Näillä lähtötiedoilla purku-urakan kilpailutuksessa voidaan purku-urakkaan asettaa myös kiertotalouden mukaiset tavoitteet ja saada purku-urakan toteuttajaksi yritys, joka hallitsee myös purkumateriaalien uudelleenkäyttöön sekä purkujätteiden erilliskeräykseen ja kierrätykseen tarpeelliset tekniikat ja toimintatavat.

Ara suosittelee Materiaalitorin käyttöä purkujätteen hyötykäytön edistämisessä.

Lue esimerkki hyvin sujuneesta purku-urakasta ja purkuselvityksen tekemisestä

Avustuksen hakeminen ja maksatus

Purkuavustusta haetaan lomakkeella ARA 5a. Kun purkutyöt on tehty, purkuavustuksen maksatusta haetaan lomakkeella ARA 5c. Molemmat lomakkeet toimitetaan Araan.

 

 

Uutiset

RSS
Lisää uutisia
Julkaistu 20.8.2020 klo 10.22, päivitetty 5.1.2024 klo 12.40