Lainaehdot perusparantamisen korkotukilainoissa

Lainan enimmäisosuus hyväksytyistä perusparannuskustannuksista on enintään 95 %.

Korko voi olla viitekorkosidonnainen tai kiinteä. Muille kuin kiinteäkorkoisille lainoille rahoituslaitos voi periä lainan myöntämisajankohtana kohtuulliseksi katsottavan korkomarginaalin. Korkoina hyväksytään yleisimmät julkisesti noteerattavat viitekorot, esimerkiksi 6 tai 12 kuukauden euribor-korko tai rahoituslaitoksen omat ns. prime-korot.

Lainan lyhentäminen

Kiinteälyhenteisen korkotukilainan vähimmäislyhennykset on määrätty koko laina-ajalle viiden vuoden jaksoissa.

 

Korkotukilaina vuokratalon tai asumisoikeustalon perusparantamista varten
 

vuodet lyhennys lainan alkuperäisestä pääomasta
1–5 6,50 %
6–10 9,50 %
11–15 13,00 %
16–20 17,50 %
21–25 22,50 %
26–30 31,00 %
 

 

Julkaistu 18.7.2018 klo 13.22, päivitetty 25.1.2023 klo 13.02