Kilpailuttaminen

Arava- ja korkotukilainsäädännön mukaan sekä uudisrakentamisen että perusparantamisen tulee perustua  kilpailumenettelyyn, ellei ARA myönnä siitä poikkeusta.

Mikäli lainanhakija on julkinen hankintayksikkö, sovelletaan hankkeeseen myös julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Laki koskee myös mm. suunnittelu- ja rakennuttamistehtäviä. Lainanhakijan tulee itse arvioida, onko se hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. 

ARA suosittaa mahdollisimman kattavaa hankkeiden kilpailuttamista. Korkotuettavien hankkeiden osalta myös rahoitus tulee kilpailuttaa. Lisäksi urakoiden ulkopuoliset, merkittävät erillishankinnat tulee kilpailuttaa.

Kilpailuttamisessa kaikki mahdolliset toteutus- ja urakointimuodot ovat käytettävissä. Valinta kuuluu hankkeeseen ryhtyvälle. Tavoitteena on, että valittu toteutus-/urakkamuoto johtaa kokonaisedullisimpaan lopputulokseen.

Eri toteutus- ja urakkamuotoja käytettäessä ARA edellyttää, että hankkeeseen ryhtyvällä on riittävä ammattitaito ja henkilöstöresurssit, ja että hankkeen osapuolet noudattavat hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa (RT 16-10182).

  

Julkaistu 6.2.2013 klo 11.01, päivitetty 17.5.2023 klo 15.14