Laatutavoitteet

Tavoitteena on, että ara-tuotannossa toteutetaan toimivaa, viihtyisää sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Ara-asuntojen tulee olla asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja toimivia.

Parhaimmillaan ara-asuntotuotanto on

  • pitkäikäistä, toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävää
  • energiatehokasta niin, että lämmitysenergian tarve on vähäinen ja/tai energian tarve katetaan uusiutuvalla energiamuodolla
  • kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen elämäntavan mahdollistavaa
  • ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullista tai sijaintialueellaan kilpailukykyistä
  • tiloiltaan ja lähiympäristöltään turvallista ja esteetöntä
  • muuntojoustavaa mahdollistaen esim. tilaratkaisujen kehittämisen ja muuttamisen asukkaiden vanhenemisesta ja mahdollisesta vammautumisesta aiheutuvia tilatarpeita vastaaviksi sekä
  • esimerkillistä muulle asuntotuotannolle.

Ara-tuotannon yhteydessä edistetään asuinratkaisujen suunnitteluun, rakentamismenetelmiin ja rakennusteknologiaan liittyvää kehittämistä.

Laatuohjaus

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa suunnittelun ohjauksesta. Tilaajan tulee yhdessä rakennuttajan ja suunnittelijan sekä mahdollisesti tulevien asukkaiden kanssa määritellä ennen suunnittelun aloittamista hankkeelle haluttu laatutaso.

Ara edellyttää, että hankkeen taloudellisuus on testattu ja että rakennussuunnitelmat täyttävät asuntotuotannolle yleisesti asetettavat vaatimukset sekä lisäksi, että Rakennuttamisohjeessa mainittuihin laatuominaisuuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Erityisryhmien hankkeisiin ryhtyvän (esimerkiksi palvelutalot, opiskelijatalot yms.) kannattaa olla yhteydessä Araan jo hankkeen varhaisessa vaiheessa.

 

Ohjeet ja oppaat

Julkaistu 7.2.2013 klo 10.00, päivitetty 5.1.2024 klo 8.50