Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille

Työpaikkojen latauspisteavustuksen tilanne 21.2.2024

Työpaikkojen latauspisteavustuksen haku on nyt päättynyt eikä uusia hakemuksia enää oteta vastaan. Avointen hakemusten arvo ylittää avustukselle varatun määrärahan, joten määräraha ei välttämättä riitä jokaiselle hakijalle. Avustukselle ei ole myönnetty uutta määrärahaa vuodelle 2024.

Käsittelyä odottavia hakemuksia on edelleen noin 55 kappaletta. Otamme nyt käsittelyyn marraskuun 2023 alussa Araan saapuneita hakemuksia.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä ja ratkaistaan siinä järjestyksessä, missä saamme hakemuksen ratkaisuun tarvittavat tiedot. Määrärahavaraus tehdään vasta päätöksenteon yhteydessä. Tämän takia hakemuksesta lähetettävään mahdolliseen lisäselvityspyyntöön kannattaa vastata mahdollisimman ripeästi. Määräaika vastaamiselle on kaksi viikkoa, minkä jälkeen päätös tehdään käyttäen hakemuksella olleita tietoja.

Hakemuksen täydentäminen

Jos tiedätte, että hakemuksen asiamies on muuttunut, hankkeen kustannukset ovat muuttuneet tai tiedossa on muita täydennyksiä hakemukseen, hakemusta kannattaa täydentää omatoimisesti. Tämä varmistaa nopeamman käsittelyn kaikille ja avustusrahan mahdollisimman tarkan käytön. Täydennykset voi toimittaa korjausavustusten sähköpostiin korjausavustus.ara@ara.fi.

Ara on myöntänyt avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin vuosina 2022 ja 2023. Avustukselle ei ole myönnetty uutta määrärahaa vuodelle 2024.

Avustusta ei voi enää hakea.

Myönnetyn avustuksen maksu

Avustus maksetaan jälkikäteen, yhdessä erässä. Maksua haetaan Arasta maksatushakemuksella.

Jotta Ara voi maksaa avustuksen, avustuksen saajan on toimitettava latauslaitteiden valmistumisdokumentaatio ja kuluselvitys Aralle. 

Lisätietoa maksatuksen hakemisesta on hakuohjeessa: 
Työpaikkojen latauspisteavustuksen hakuohje (pdf)

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea

 • yritykset
 • kunnat, kaupungit
 • kunnalliset laitokset
 • kuntayhtymät
 • yksityiset työnantajat
 • yksityiset liikerakennuksen tai -kiinteistön omistajat
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • osuuskunnat
 • rekisteröidyt yhdistykset.

Avustusta ei myönnetä

 • valtiollisille elimille
 • valtion virastoille
 • kaupallisille pysäköintiyhtiöille
 • yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja sähköautojen latausinfra-avustukseen.

Avustuksen hakijalla

 • täytyy olla omistajan suostumus asennuksiin tai
 • hakijan täytyy omistaa tai hallita rakennusta tai kiinteistöä, mihin latauslaitteet asennetaan.

Avustus on vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tuki), ja sitä koskee EU:n de minimis -sääntely. Ara noudattaa avustuksen myöntämisessä de minimis -tuen edellytyksiä. Siirry De minimis -asetukseen (Eur-Lex) 

Mitä avustetaan ja millä edellytyksillä?

Avustuksella voidaan hankkia ja asentaa sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

Laitteilta edellytetään, että

 • ne ovat käyttökuntoisia ja ne on varustettu tyypin 2 koskettimella
 • niissä on käyttöönotettaessa vähintään 3,7 kW latausteho
 • ne tukevat 11 kW lataustehoa
 • niihin voidaan kytkeä latauskuormanhallinta
 • niihin on voitava avustuksella toteutettavan kaapeloinnin puolesta tarvittaessa kytkeä 11 kW teho kolmivaiheisena
 • niiden on oltava pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja, mutta yrityksen omien tai vierailijoiden autojen lataamista ei kuitenkaan ole kielletty.

Latauslaitteita ei saa asentaa asukas- tai asiakaspysäköintipaikoille, työntekijän kotiin tai vapaa-ajan asunnolle.

Hakijan on haettava avustus ennen kuin avustuksella toteutettavat latauslaitteiden asennukset on tehty valmiiksi.

Rajoitukset avustettavien laitteiden määriin

 1. Yhdelle hakijalle voidaan myöntää avustusta enintään 10 latauslaitteeseen vuodessa.
 2. Yhteen rakennukseen tai kiinteistöön voidaan eri toimijoiden toimesta tehdä avustuksella enintään 10 latauslaitetta vuodessa.
 3. Samaan konserniin kuuluville hakijoille voidaan myöntää avustusta yhteensä enintään 50 latauslaitteeseen vuodessa.

Avustusta koskevat de minimis -säännökset

Avustus on vähämerkityksistä tukea eli de minimis -tukea. Sitä koskevat EU:n komission asetuksen 1407/2013 säännökset. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki 3 vuoden aikana voi olla 30 000–200 000 euroa, riippuen hakijan alasta.

De minimis -säännökset koskevat taloudellisia toimijoita kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä.

 

 
 

Maksatuksen hakulomake

Julkaistu 29.9.2021 klo 11.34, päivitetty 22.2.2024 klo 11.05