ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia

ARA avustaa kokeiluhankkeita, joissa kehitetään ja vakiinnutetaan paikallinen toimintamalli vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen. Kehittämistyöllä halutaan auttaa sekä yksityisissä että ARA-vuokra-asunnoissa asuvia.

Takuusäätiö on mukana ASTA-kokeiluhankkeessa Asumistalousneuvonta-hankkeella. Takuusäätiö tukee ASTA-kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden toimijoiden käytettävissä.

Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki

Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki sisältää tietoa, keinoja ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Kuvatut mallit ja välineet on testattu Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisy -kokeiluhankkeessa (ASTA) vuosina 2018-2020.

Työkalupakki on kehitetty tueksi ja inspiraatioksi kaikille, jotka suunnittelevat, käynnistävät tai kehittävät vuokra-asukkaille kohdistettua talousneuvontaa. Toimintamallit ja välineet ovat sovellettavissa erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden tarpeisiin.

Siirry Asunto Ensin -sivustolle lataamaan työkalupakki

ASTA-hankkeen tavoitteet

  • Vuokra-asukkaiden talous- ja velkaongelmien ehkäiseminen
  • Vuokraveloista johtuvien häätöjen vähentäminen
  • Asunnottomuuden vähentäminen

Mitä ASTA-hankkeessa tehdään

  • Luodaan paikallinen verkosto ja toimintatavat talous- ja velkaongelmien ehkäisemiseen
  • Järjestetään talousaiheisia koulutuksia
  • Kehitetään asumisen turvaamista palvelevia taloudenhallinnan välineitä
  • Luodaan digitaalinen "Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki" avoimeen käyttöön
Uusia asumistalousneuvonta-videoita ammattilaisille 13.9.2021
Takuusäätiö on julkaissut videoita, jotka helpottavat asiakastyötäsi, kun tarvitset lisätietoa ja rohkaisua vuokra-asukkaiden rahapulmien käsittelyyn.
Lue lisää
Julkaistu 19.6.2018 klo 11.45, päivitetty 16.11.2023 klo 15.18