Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Avustusta voivat hakea kokeiluhankkeen osahankkeeseen ryhtyvät kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt sekä säätiöt ja järjestöt.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

ARA myöntää vuonna 2021 avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen. Hankkeeseen on varattu vuoden 2021 lisätalousarviossa 750 000 € siirtomääräraha, josta pääosa on tarkoitus käyttää avustuksiin. Avustusta voivat hakea vain käynnissä olevat hankkeet. Uusia hankkeita ei enää oteta vuodelle 2021.

Mitä avustetaan?

Avustus kohdentuu paikallisen osahankkeen toimintaan, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Osahankkeen tulee tähdätä yksityisissä ja ARA-vuokra-asunnoissa asuvien, taloudenhallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen ja häätöjen vähentämiseen sekä kotitalouksien kannustamiseen muuttaa pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaansa. Osahankkeissa käynnistetään ja vakiinnutetaan asunto- ja sosiaalitoimen, asumisneuvonnan sekä ennaltaehkäisevän ja jalkautuvan talousneuvonnan yhteistyö ja verkostot sekä otetaan käyttöön Takuusäätiön taloudenhallinnan välineitä. Hankkeita on toivottavaa toteuttaa yhteistyössä vuokrataloyhteisöjen ja järjestötoimijoiden kanssa.

Vuonna 2021 avustuksen painopisteen tulee olla toimintatapojen juurruttamisessa ja levittämisessä.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika on 4.1.-29.1.2021. Avustusta voi käyttää vuoden 2021 loppuun asti.

Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Avustusta voivat hakea ainoastaan käynnissä olevat hankkeet. Uusia hankkeita ei enää oteta vuodelle 2021.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 58. Siirry lomakkeen sivulle 

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi 
tai postitse osoitteella ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti”.

Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään 29.1.2021 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Jos tarkoitukseen osoitetaan määrärahaa seuraavien vuosien valtion talousarvioissa, avustusta on haettava kunakin vuonna erikseen.

Raportointi

Hankkeet raportoivat toiminnastaan ARAlle lomakkeella ARA 58b. Raportointilomake liitteineen lähetetään ARAn kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi. Hankeraportoinnissa ei kysytä kustannuksista, vaan kysymykset keskittyvät työn sisältöön, tuloksiin ja vaikutuksiin. Lomake on tarkoitettu hanketyöntekijöiden täytettäväksi, mutta sitä voi halutessaan työstää myös yhdessä esimiesten ja ohjausryhmän kanssa. Allekirjoittaja voi olla hanketyöntekijä ja/tai esimies.

Raportointiaikataulu:

Vuonna 2021 avustusta saavat hankkeet raportoivat seuraavasti:

  • Ajalta tammikuu-kesäkuu, raportointilomake palautettava heinäkuun 2021 aikana
  • Ajalta heinäkuu-joulukuu, raportointilomake palautettava joulukuun 2021 aikana

Avustuksen maksaminen

Maksatusohjeeseen on suositeltavaa tutustua jo avustusta hakiessa. Avustuksen maksua haetaan lomakkeella ARA 58a. Maksatushakemuksen yhteydessä ei lähetetä laajempaa kuvausta avustuskauden toiminnasta. Toiminnasta raportoidaan erillisen aikataulun mukaan lomakkeella ARA 58b.

Vuonna 2021 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä

Julkaistu 20.8.2020 klo 9.57, päivitetty 10.2.2021 klo 12.50