Taloudesta huolehtiminen on parasta asumisen turvaa

Suomessa on tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta riski joutua asunnottomaksi koskettaa yhä useampaa velkaantumisen ja maksuvaikeuksien yleistymisen vuoksi. Myös vuokra-asukkaiden lisääntynyt velkaantuminen näkyy vuokravelkojen lisääntymisenä ja toistumisena.

ASTA- hankkeessa tehtyä vuokra-asukkaiden talousneuvonnan kehittämistyötä on kuvattu termillä ”asumistalousneuvonta”. Tällä viitataan talousnäkökulman nivomiseen entistä vahvemmin osaksi asumisneuvontaa, joka on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ja ratkaista asumisen ongelmia. Hankkeessa on ulotettu talouden tarkastelu vuokravelkatilanteen ratkaisemisesta vuokravelan aiheuttajan tunnistamiseen, tulevien vuokravelkojen ehkäisyyn ja arkisen taloudenhallinnan eri ulottuvuuksiin. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta asumistalousneuvonta tarjoaa erittäin toimivan keinon talousongelmia kohdanneiden varhaiseen tavoittamiseen.

Tälle sivustolle on koottu esimerkkejä vuokra-asukkaille suunnatun talousneuvonnan menetelmistä ja välineistä. Esimerkit perustuvat Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA)- kokeiluhankkeessa tehtyyn kehittämistyöhön. Sisältö on koottu syyskuussa 2020, kun hankkeessa tehty kehittämistyö alkoi kääntyä loppusuoralle.

Teksti: Aura Pylkkänen, Takuusäätiö

Julkaistu 13.1.2021 klo 14.03, päivitetty 13.1.2021 klo 14.03