Turun Luolavuoren asuntoverkosto

Turun Luolavuoren asuinalueella peruspalvelut ovat lähellä ja paikallisliikenne toimii hyvin. Alueella on pientaloja ja kerrostaloja. Alue sijaitsee lähellä Turun kaupungin pääterveysasemaa. Asuinalueella on paljon mahdollisuuksia harrastustoimintaan ja yhteisöllisyyteen.

Asuntoverkoston asunnot on sijoitettu säteittäin karttaan siten, että ensimmäiset asunnot sijaitsevat verkoston keskustasta 500 metrin säteellä ja seuraavat asunnot 1000 metrin säteellä. Asuntoverkoston sydämessä sijaitsevat asunnot, joiden asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Samassa pihapiirissä on asuntoja, joissa asukkaan tuen tarve on pienempi. Mitä kauempana asunto sijaitsee verkoston sydämestä, sitä vähemmän asukas tarvitsee tukea.

Asuntoverkoston sydämeen on suunniteltu ympärivuorokautisen tuen asumisyksikkö 12 asukkaalle. Yksikkö jakaantuu kahteen 6 hengen asuntoryhmään. Tulevat asukkaat valitsivat yksikön nimeksi Rokkikoti. Kaksikerroksisen kerrostalon toiseen kerrokseen muuttaa kuusi autismin kirjon asukasta, toiseen kuusi kehitysvammaista henkilöä. Rokkikoti toimii yöaikaisena tukipisteenä asuntoverkoston tukiasukkaille.

Asuntoverkoston toiselle vyöhykkeelle, naapuritaloon, on suunniteltu matalan tuen asuntoja asukkaille, joiden tuen tarve on pienempi. He tarvitsevat päivittäin tukea arkisiin asioihin. Ulkokehällä, naapurikorttelissa, asuu tavallisissa taloissa asukkaita, jotka tarvitsevat vain vähän tukea.

Verkostossa on kohtaamispaikkoja, joissa asukkaat saavat halutessaan joko vertaistukea tai ammattilaisten apua. Koska asuntoverkoston asukkaiden tuen tarve on arvioitu yksilöllisesti ja palvelut mitoitettu oikein, kustannussäästöt tulevat olemaan merkittävät. Tämän hetken suunnitelmissa asuntoverkoston toiselle vyöhykkeelle, matalan tuen asuntoihin, on muuttamassa ympärivuorokautisen tuen asumisyksiköistä kuusi henkeä, ja ulkokehälle kaksi henkeä.
 

Turun Luolavuoren asuntoverkosto
Julkaistu 24.2.2017 klo 15.02, päivitetty 13.4.2017 klo 9.50