Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen tarkoittaa ratkaisujen tai palvelujen kehittämistä yhdessä tulevien palvelujen käyttäjien kanssa. Se perustuu yhdenvertaisuuteen ja osapuolten tasa-arvoiseen kumppanuuteen. Jokaisen tiedot, taidot ja näkemykset ovat yhtä tärkeitä.

Asuntoverkoston yhteiskehittämiseen osallistuvat esimerkiksi:

  • tulevat asukkaat ja heidän läheisensä
  • kunnan sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, opetustoimi ja kulttuuritoimi
  • kunnan kaavoitus ja asuntotoimi
  • asumispalveluiden työntekijät

Yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda uudenlaista kumppanuutta kunnan eri hallintokuntien ja asuntoverkoston tulevien asukkaiden välille. Pyrkimyksenä on kehittää asumisratkaisuja, jotka

  • ylittävät perinteiset hallintorajat
  • vastaavat tulevien asukkaiden yksilöllisiä tarpeita
  • ovat kustannustehokkaita.
Yhteiskehittämistä
© Pekka Elomaa
Julkaistu 24.2.2017 klo 15.04, päivitetty 13.4.2017 klo 9.54