Seinäjoen osahanke

Seinäjoen kaupungin hakkeessa tarkoituksena on erityisryhmien asumispalveluiden ja erityisesti asumisen ratkaisujen mallintaminen osana kaupungin yhdyskuntarakennetta, olevia palvelualuekokonaisuuksia ja kaupunkisuunnittelua. 

Asumisen ratkaisujen näkökulmasta hankkeen keskeisiä sisältöjä ovat:

  • maankäytön ja kaavoituksen mallintaminen korttelisuunnitteluna
  • olemassa olevien julkisten palvelutilojen avaaminen kuntalaisten käyttöön,
  • yhteissuunnittelukäytännön mallintaminen ja vakiinnuttaminen osaksi maankäytön ja rakentamisen suunnitteluprosesseja.

Arjen keskiössä -hankkeessa luodaan erityisryhmien asumisratkaisuille konsepti, jossa yhdistetään kaupunkisuunnittelua ja sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisten arkielämään. Hankkeen hyöty kohdistuu erityisryhmiin ja myöhemmin koko väestöön arkielämän laadun kohoamisena. Kaupunkiorganisaatiolle hyötynä on kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen sekä palvelujen ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun kustannustehokkuus. Hankkeen haasteena on olevien käytäntöjen ja toimintoja ohjaavien säännösten vahva legitimaatio.

Arjen keskiössä -hankkeessa mallinnetaan kunnan suunnittelukäytäntö, haetaan uudistettavat toimintatavat suunnitteluprosessille ja testataan uutta suunnitteluprosessia sekä vakiinnutetaan suunnitteluprosessi osaksi kaupungin strategista päätöksentekoa. Hanke liittyy kaupungin palvelujen strategisen suunnittelun kehittämistyöhön, vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja arjen turvallisuutta.

Muuta aiheesta

Julkaistu 20.3.2013 klo 10.58, päivitetty 26.7.2023 klo 13.47