Elinvoimaisen asuinalueen tilat (ELINAT)

ELINAT‑tutkimushanke tarkastelee asuinalueiden kehittämistä paikallisessa kontekstissa. Erityisesti tutkitaan asukastilojen tuottamista, käyttöä ja kehittämisen edellytyksiä syrjäytymisvaarassa olevilla kaupunkialueilla.

Lähtökohtana on kysymys paikallisuuden suhteesta asuinalueen yhteisölliseen kehittämiseen. Hankkeessa tutkitaan, miten paikallisuus ymmärretään asuinalueella, mistä alueen erityisyys koostuu sekä miten paikallisuus on yhdistettävissä kehittämiseen. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat tilojen erilaiset muodot ja toteutustavat, paikalliset kehittäjäverkot, yhteisöllisyyden rakentuminen tilojen käytössä sekä tilakonseptit ja käytännöt onnistuneissa ulkomaisissa kehityshankkeissa. Lähiökehittämisen resurssit ovat usein niukat, mikä rajoittaa varsinaisen asukastalon toteuttamismahdollisuuksia. Siksi pohditaan, voisiko myös hajautettu ja tilapäisiin ratkaisuihin perustuva malli toimia.

Tutkimuksen osat

Tutkimus jakautuu viiteen osaan: 1) asukastilojen muodot ja toteutustavat, 2) asuinalueiden tilastollinen elinkaaritarkastelu, 3) kehittämisen ulkomaiset mallit, 4) yhteisöllisyyden rakentuminen arjessa sekä 5) toimijaverkot. Osien kautta hanke liittyy kolmeen Aalto-yliopiston meneillään olevaan väitöskirjaprojektiin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun ja Espoon kaupunkien hankkeiden kanssa. Kaupunkikohtaisina tarkastelualueina ovat Pansio-Perno Turussa (osat 1 ja 2) sekä Espoon keskus (osat 2, 4 ja 5).  Osassa 3 tehdään vertailua kumpaankin alueeseen. Lisäksi yhteyttä pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun hankkeeseen Välittävät valittavat verkostot, jonka tutkimuskohteena on myös Espoon keskus.

Hanke liittyy asuinalueohjelman tavoitteisiin, jotka koskevat tilojen ja toimintojen suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista, täydennysrakentamisen edellytysten ja asuinympäristön laadun parantamista sekä sosiaalisen eheyden vahvistamista.

Aikataulu

Hanke on käynnistynyt vuonna 2013 ja valmistuu 31.8.2015 mennessä.

Julkaistu 21.2.2014 klo 10.13, päivitetty 13.7.2015 klo 10.50