Oppimateriaalihankkeet

Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla asuinalueiden uudistamiseen 11.3.2014
Hankkeessa rakennetaan verkkopohjainen Sosiaalisesti kestävä innovointi -työkalu, jolla tuetaan sosiaalisesti kestävään innovointiin liittyvien hyvien käytäntöjen levittämistä, vakiinnuttamista, edelleen kehittämistä ja uusien käytänteiden synnyttämistä.
Lue lisää
Lähiökerrostalojen ja -asuntojen muutossuunnittelun mallit (MuutosMallit) 10.3.2014
Muutosmallit-hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun ja -tutkimuksen keinoin malleja Asuinalueiden kehittämisohjelman kaupungeille yhteisiin haasteisiin.
Lue lisää
Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto (LähiöOppi) 10.3.2014
Hankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi.
Lue lisää