Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke

Ajankohtaista

Katso video: Kaukovainiolla nautittiin yhdessä olosta   16.10.2015

Kaukovainio -hanke, videosnapshot (AsuKe) Kaukovainiolaiset viettivät iloisia liikuntahetkiä torstaina, kun Tinatien kentällä järjestettiin leikkimielinen jalkapallo-ottelu. Vastakkain olivat Kaukovainion koulun oppilaat ja vanhemmat. Ottelun tarkoituksena oli tuoda esiin Kaukovainion alueella tehtyjä mittavia puisto- ja virkistysalueen uudistuksia. Kaukovainiolaiset toimivat halusivat ottelun avulla osoittaa, miten merkittäviä puistot ja virkistysalueet ovat alueen yhteisöllisyydelle.  Lue lisää  ja katso video

Kaukovainion hankekokonaisuudessa kehitetään ja kunnostetaan alueen ulkoilu- ja viheralueita, parannetaan yleistä viihtyisyyttä ja ympäristön laatua, vahvistetaan alueen moniammatillista toimintaa ja kuntalaislähtöisiä palveluita sekä kehitetään palvelukeskusta ulkotiloineen. Samalla tuetaan ehjien palvelukokonaisuuksien syntymistä elämänkaaren eri vaiheissa.

Alueen markkinoinnissa hyödynnetään ajatusta metsälähiön muuttumisesta tulevaisuuden vihreäksi lähiöksi, jossa yhdyskuntarakenteesta ja rakennuksista johtuvaa kulutusta vähennetään.

Kaukovainion hankekokonaisuuden kehittämisen keskeisiä osa-alueita ovat:

  1. asuinympäristön ja infrastruktuurin parantaminen
  2. moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen
  3. käyttäjälähtöisten palveluiden ja osallisuuden kehittäminen.

Tarkempaa tietoa hankkeen toteutuksesta: Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke tarkemmin

Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeen koostekuva (Oulu)

 

TUTKIMUSHANKKEET

Eheyttämisen edellytykset (EHED) 10.3.2014
Hanke tuottaa tietoa eheyttämisen, erityisemmin integroivan kaupunkikehitystyön, sekä täydennys- ja lisärakentamisen käytännön edellytyksistä.
Lue lisää
Kaukovainion kestävä tulevaisuus (KAKETSU) 21.2.2014
KAKETSU-hankkeessa kehitetään viheralueiden suunnittelun asukaslähtöisyyttä ja ekologisuutta sekä luodaan suunnitelmia ja malleja monikäyttöisten, yhteisöllisien viheralueiden suunnitteluun.
Lue lisää

Lisätietoa

Julkaistu 16.12.2013 klo 12.46, päivitetty 11.3.2014 klo 16.34