Koulu keskellä korttelia -tutkimushanke

AJANKOHTAISTA

Yhteisöllistä viljelyä Pansio-Pernossa

Asuinalueella olevat viljelypalstat ovat kohtaamispaikka, jossa voi syntyä uutta yhteisöllisyyttä. Pansio-Pernon yhteisöllisen viljelypalstan avajaisia vietettiin 23.5. Mukava yhdessäolo ja yhdessä tekeminen lähiön viljelypalstojen äärellä voi innostaa Pansio-Pernon alueen asukkaat asuinalueensa kehittämiseen.
Lue lisää

Hanke tarkastelee koulun mahdollisuuksia opetuspalveluverkostona taantuneiden alueiden kehittämisessä korostamalla koulun alueellista asemaa. Kehittämistoimintaan osallistuvan tutkimuksen keskiössä ovat koulun tilankäytön ja toimintojen kehittämismahdollisuudet oppimistapojen monipuolistajana ja alueen asukkaiden yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin vahvistajana.

Tapaustutkimuksen kohteena ovat turkulaiset Pansion ja Pernon alueet, joiden yhteisessä alakoulussa kokeillaan viljelytoimintaa ja tuotetaan virtuaalipuutarha alueen eri toimijoiden yhteistyönä.

Koulut alueidensa yhteisöllisyyden vahvistajina

Koulu ja sen maine vaikuttaa koko alueen vetovoimaisuuteen ja kouluilla on oma roolinsa kaupunkirakenteen muodostumista ohjaavana tekijänä. Koulujen maineella on vaikutusta lapsiperheiden muuttopäätöksiin. Eriytymiskehitykseen joutuneen alueen oppilaspohja on valikoitunut, ja tällä puolestaan on vaikutuksensa koulun oppimistuloksiin ja siten maineeseen. Kehän käynnistyttyä jälkimmäinen vahvistaa ensin mainittua. 

Koulun alueellisen roolin vahvistamiseksi on kehitetty laajentunut koulu -toimintaa (extended school) muun muassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa koulutuksesta vastaavan ministeriön (Department for Education and Skills) koordinoimana. Siinä koulu ymmärretään erilaisten palveluiden keskukseksi, ikään kuin alueen monitoimitaloksi. Toiminnan pyrkimyksenä on parantaa oppimista muun muassa saattamalla perheet ja muut alueen yhteisöt oppimisen tueksi. Toisaalta tavoitteena on myös löytää ratkaisuja urbaaneihin sosiaalisiin ongelmiin edistää sitä kautta asuinalueen, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tästä toiminnasta koottu tietämys tarjoaa näkökulmia myös suomalaisten lähiökoulujen kehittämiselle. hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin ja pyrkii nostamamaan esiin uusia mahdollisuuksia joita koulu voisi tarjota.

Konkreettista toimintaa

Tutkimus keskittyy koulun rooliin alueen yhteisöllisenä kohtauspaikkana. Aihetta lähestytään järjestämällä matalan kynnyksen viljely- ja/tai puutarhatoimintaa sekä siihen liittyviä oheistapahtumia alueen alakoulun oppilaille, heidän perheilleen sekä muille, erityisesti alueen ikääntyneille asukkaille. Toimintaan liittyviä tilaisuuksia ovat esimerkiksi tiedotus- ja opastustilaisuudet, puutarhakerho, taimien vaihtotori ja myyjäiset.

Toiminta järjestetään laajentunut koulu -mallin mukaan koululla osittain normaalin koulutoiminnan ulkopuolisena aikana iltaisin, viikonloppuisin ja kesäloman aikaan.

Julkaistu 21.2.2014 klo 13.04, päivitetty 25.11.2016 klo 8.23