Asuminen ja talousongelmat

Suomessa on tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta riski joutua asunnottomaksi koskettaa yhä useampaa velkaantumisen ja maksuvaikeuksien yleistymisen vuoksi. Myös vuokra-asukkaiden lisääntynyt velkaantuminen näkyy vuokravelkojen lisääntymisenä ja toistumisena. Tämä näkyy asumisneuvojien työssä: suuri osa asumisneuvonnan asiakkaista tarvitsee apua vuokranmaksun ongelmissa.

Talousneuvonta osana asumisneuvontaa

Asumisneuvontatyössä on tunnistettu kasvava tarve talousneuvonnalle ja erityisesti vuokravelkatilanteiden juurisyihin puuttumiselle. Talousnäkökulma on hyvä nivoa entistä vahvemmin osaksi asumisneuvontaa. Tähän kannustetaan myös ARAn asumisneuvontaan myöntämissä avustuksissa ja korvauksissa.

Asumisneuvonnan avulla voidaan ulottaa talouden tarkastelu vuokravelkatilanteen ratkaisemisesta vuokravelan aiheuttajan tunnistamiseen, tulevien vuokravelkojen ehkäisyyn ja arkisen taloudenhallinnan eri ulottuvuuksiin.

Valmiita materiaaleja ammattilaisille talousneuvontaan

Asumiseen liittyvän talousneuvonnan menetelmiä on kehitetty Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemisen eli ASTA-hankkeen verkoston voimin. Hankkeen sivuille on koottu asumisneuvojien hyväksi kokemia työkaluja ja menetelmiä vuokravelkatilanteiden ja talousongelmien selvittelyyn. Sivuilta löytyy myös muita vinkkejä ammattilaisten työn tueksi.

Siirry ASTA-hankkeen verkkosivuille

Talousneuvonnan työkalupakki 13.4.2022
Työkalupakki sisältää tietoa, keinoja ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Työkalupakin tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä talous- ja velkavaikeuksien taustalla piilevistä syistä ja tarjota konkreettisia välineitä ongelmien ratkomiseen.
Lue lisää
Julkaistu 13.4.2022 klo 10.51, päivitetty 14.4.2022 klo 7.52