Kuinka hissin hankkiminen etenee?

Hissihankkeen aikataulu

Hankkeen vaiheet:

1. Aloite hissin hankinnasta

Osakas/asukas tekee aloitteen taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

 

2. Hallitus käsittelee aloitteen ja valmistelee asian yhtiökokoukselle

Taloyhtiön hallitus ottaa asian esityslistalle ja valmistelee sen yhtiökokoukselle. Myös esisuunnittelukustannukset on hyvä huomioida tässä vaiheessa. (ks. Hissin hankinnan valmistelu ja päätöksen teko taloyhtiössä)

  

3. Yhtiökokous päättää hissin asentamismahdollisuuksien ja kokonaiskustannusten selvittämisestä

(ks. Hissihankkeen kustannukset ja rahoitus)

    

4. Hallitus ja isännöitsijä tekevät tarkemmat selvitykset

Hallitus ja isännöitsijä vastaavat, että hissiasiantuntija selvittää tarkemmat tekniset mahdollisuudet sekä tarvittavat ennakkoluvat ja lausunnot viranomaisilta. Samalla arvioidaan hissin rakentamisen ja mahdollisten esteettömyyskorjausten avustusmahdollisuudet sekä tehdään kustannuslaskelmat osakekohtaisesti. Esteettömyyskorjauksia ovat esimerkiksi luiskat ja ovien automatisoinnit, joilla varmistetaan esteetön kulku pihalta kotiovelle.

    

5. Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat esityksen yhtiökokoukselle

Tarvittaessa pyydetään yhtiökokoukseen hissiasiantuntija. (ks. Hissin hankinnan valmistelu ja päätöksen teko taloyhtiössä)

    

6. Yhtiökokous päättää hissin rakentamisesta

Yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä hissin rakentamisesta ja valtuuttaa hallituksen teettämään suunnitelmat sekä kilpailuttamaan hankkeen kulloinkin voimassaolevien hankintaohjeiden mukaisesti.

    

7. Vastuuhenkilön ja valvojan valinta sekä urakoitsijoiden kilpailutus

Hallitus ja isännöitsijä valitsevat vastuuhenkilön ja valvojan hissihankkeelle. Tämän jälkeen käynnistetään kilpailutus ja valitaan urakoitsija.

    

8. Tiedottaminen ja asukasturvallisuus projektin aikana

Hallitus, isännöitsijä, urakoitsija ja valvoja sopivat tiedottamisesta ennen rakennustöiden aloitusta sekä työmaa-aikana. Erityisesti asukasturvallisuudesta on huolehdittava koko asennusajan.

    

9. Hissi asukkaiden käyttöön

Taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja valvoja hyväksyvät hissin asennustyön. Hissi otetaan käyttöön taloyhtiössä, jolloin asukkaat/osakkaat ajaa hissillä ja kulkea esteettä koteihinsa.

 

 

Julkaistu 14.7.2014 klo 13.32, päivitetty 8.4.2021 klo 13.45