#kotimatkalla-hanke

Oma yksilöllinen koti ei ole kaikille itsestäänselvyys. Moni erityistä tukea tarvitseva ihminen asuu ryhmäkodissa tai asumisyksikössä, vaikka pärjäisi riittävän tuen turvin omillaan.

 

Hankkeessa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostoja

Vuosina 2017–2019 ARA rahoitti ja oli yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa mukana toteuttamassa #kotimatkalla-hanketta, jossa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostoja, jotka mahdollistavat erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisen tavallisissa asunnoissa. Verkostojen ideana on, että asukkaat saavat yksilöllisesti räätälöityä apua ja tukea omaan kotiin, minkä lisäksi verkoston asukkaat antavat ja saavat vertaistukea toisiltaan. Olennaista on, että verkoston asukkaat käyttävät lähipalvelujaan ja ovat osa lähiyhteisöään.

Hankkeen peruslähtökohtana oli YK:n vammaissopimuksen artikla 19, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat.

 

Kumppanuushanke

Hanke toteutettiin ARAn, Kehitysvammaliiton, FDUV:n, kuntien ja sotekuntayhtymien sekä ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Pilottikuntina hankkeessa olivat Mikkeli (Essote) yhteistyössä Savas-Säätiön kanssa, Kouvola (Kymsote), Parainen, Raasepori sekä Keski-Uudenmaan kunnat (Keusote).

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä nuorten ja nuorten läheisten kanssa pajoissa, joissa nuoret saivat kertoa toiveistaan ja tarpeistaan. Elämäntilanteen arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnettiin mm. Skotlannissa kehitettyjä työvälineitä. Tulevat asukkaat olivat myös mukana kehittämässä uusia asumisratkaisuja yhdessä asunto- ja sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa.

 
Julkaistu 30.8.2017 klo 13.03, päivitetty 18.9.2020 klo 9.20