Asuminen asuntoverkostossa

Skotlantilaisen nuoren tarina kuvitettuna
 

Skotlannissa Pohjois-Lanarkshiren hallintoalueella kaikkien erityisryhmien laitos- ja ryhmäkotiasuminen on lakkautettu kokonaan. Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisratkaisujen suunnittelun lähtökohtana on kysymys: mitä asukas haluaa elämässään tehdä ja millainen asuminen mahdollistaa asukkaan tavoitteleman elämän?

Yksilöllistä mutta yhteisökeskeistä asumista asuntoverkostossa

Hajallaan olevat asunnot muodostavat asuntoverkostoja, joista asukkaat saavat tarvitsemaansa tukea omaan asuntoonsa. Skotlantilaisten verkostojen asukkaat ovat kaikenlaisia ja kaiken ikäisiä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Asuntoverkostot ja kunkin asukkaan asumismuoto suunnitellaan yksilöllisesti asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Asukkaat käyttävät oman alueensa lähipalveluja, minkä lisäksi osana asuntoverkostoa toimii tukipiste, jossa verkoston asukkaat tekevät asioita yhdessä ja voivat tavata työntekijöitä ja kysyä neuvoa arjen tilanteisiin. Myös verkoston tulevat asukkaat (esim. kotona asuvat nuoret) otetaan vahvasti mukaan yhteiseen toimintaan. Joillain asuntoverkostoilla on omia yhteisöllisen asumisen työntekijöitä. He ovat ammattilaisia, jotka asuvat asuntoverkostossa muiden verkoston asukkaiden tavoin. Heidän tehtävänsä on tukea asukkaita aktiiviseen osallisuuteen yhteisössä.

Lähipalvelujen lisäksi verkoston asukkaat saavat yksilöllisesti räätälöityä tukea ja apua kotiinsa. Henkilökohtaisen budjettinsa rajoissa asukkaat voivat hankkia tarvitsemiaan palveluja tai asioita. Erityisen tärkeää on tuki, jota asukkaat saavat toisiltaan ja läheisiltään. Luonnollisesti syntyneet ihmissuhteet ovat merkittävä osa mielekästä elämää.

Kodin haasteet kuuluvat elämään

Asunnon ei tarvitse olla täydellinen, asukasta varta vasten rakennettu. Tärkeintä on, että asunto mahdollistaa riittävät puitteet omannäköiseen ja mielekkääseen asumiseen. Oman kodin haasteista selviytyminen on osa elämää. Tarvittava tuki rakennetaan tavalliseen asuntoon itsenäisen asumisen ympärille.

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että ihmisen täytyy olla tietynlainen asuakseen omillaan. Skotlantilaiset asuntoverkostot kuitenkin todistavat, että kaikki voivat asua omassa asunnossa.

 

Asukkaan tarina: Ystävä tukena

Skotlantilainen järjestö auttoi erityistä tukea tarvitsevia Sallya ja Carolia rakentamaan yhteisen harrastus- ja elämänpiirin. Ystävykset tapaavat useamman kerran viikossa ja tekevät yhdessä tavallisia arjen asioita. Kahdesti viikossa he yöpyvät jommankumman kotona. Kun Sally ja Carol ovat yhdessä, he tukevat toisiaan kulloinkin toiselle haastavissa asioissa. Jos he tarvitsevat avustajaa yhteisiin askareisiinsa, kahden avustajan sijasta yksi henkilö voi auttaa heitä molempia. Yhdessä tekeminen on parantanut naisten elämänlaatua ja vähentänyt molempien kohdalla maksetun tuen tarvetta.

Kuva joukosta skotlantilaisen asuntoverkoston asukkaita
#kotimatkalla-hanke työpajassa yhdessä skotlantilaisten asuntoverkoston asukkaiden kanssa
Julkaistu 1.11.2017 klo 12.20, päivitetty 18.9.2020 klo 10.30