Lähiökehittämisen tietopankki

Lähiökehittämisen tietopankkiin on kerätty hyviksi koettuja käytäntöjä ja kehitettyjä toimintamalleja malliksi siitä, kuinka voidaan parantaa esikaupunkialueiden kilpailukykyä, myönteistä alueidentiteettiä ja vahvistaa niiden imagoa. Tietopankin tiedot on kerätty Lähiöohjelmassa 2008-2011 ja Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015 mukana olleilta hankkeilta.

Tietopankkiin on kerätty hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja, työkaluja ja niistä saatuja kokemuksia sekä muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston verkkoartikkelisarja kestävästä lähiörakentamisesta.

Lähiöelämää Kuva: Janne Ulvinen, YHA kuvapankki

Taustatietoa

Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013–2015

Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteena oli edistää vuosina 2013–2015 asuinalueiden elinvoimaa, lisätä niiden viihtyisyyttä sekä ehkäistä segregaatiota ja syrjäytymistä.

Ohjelman teemoja olivat

  • osallisuus ja moninaisuus
  • viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö
  • tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot
  • nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen.

Asuinalueiden kehittämisohjelmassa olivat mukana kasvukeskuskaupungit sekä lukuisat yliopistot ja tutkimuslaitokset Suomessa.

Lähiöohjelma 2008–2011

Ohjelman avulla pyrittiin vahvistamaan lähiöiden liittymistä osaksi toiminnallista kaupunkia ja tukemaan lähiöiden asukasrakenteen, asuntokannan sekä toimintojen monipuolistamista. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli alueiden kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen vakiintuminen osaksi kuntien normaalia toimintaa ja strategista kehittämissuunnittelua.

Julkaistu 28.5.2013 klo 13.19, päivitetty 16.11.2023 klo 15.15