Espoon keskuksen kehittämisprojekti - visioista tekoihin

Espoon keskuksessa on tehty pitkäjänteistä työtä alueen vetovoiman vauhdittamiseksi. Laajaan asukasosallistumiseen ja yhteistyöverkostoon tukeutuneessa kehittämisessä on ennakkoluulottomasti kokeiltu erilaisia kehittämisen tapoja asuinalueohjelman kaikissa teemoissa.

Kirkkojärvi

Toimenpiteitä lähiympäristön laatutason nostamiseksi

Kohdealueella on tehty suunnitelmallisesti lähiympäristön laatutasoa nostavia toimenpiteitä. Aseman ympäristön ja virastokeskuksen kehittämistä on jatkettu. Suvelan asukaspuistoa uudistettaessa kokeiltiin palkitusti osallistuvan budjetoinnin metodia verkossa. Kirkkojärven ulkoilupuistosta on kehkeytymässä lähialueitakin palveleva liikunta- ja ulkoilukeidas. Myös kevyen liikenteen reitteihin on tehty merkittäviä taloudellisia panostuksia. Alueen sosiaalisen pääoman kasvattamista on tuettu uudentyyppisillä, innovatiivisilla tilahankkeilla. Näistä merkittävimpiä ovat Entressen Jukeboksi, rakenteilla olevat Kirkkojärven päiväkoti-nuorisotalo ja Suviniityn päiväkoti-neuvola sekä Kannunkulman väestönsuojan kehittäminen kulttuuritilaksi. Lisäksi on käynnistetty Kirstin koulun kokonaisvaltainen uudistaminen kuntalaiskäyttöön, Suvelan sydämeksi.

Yhdessä asukkaiden kanssa on tehty erilaisia taideproduktioita, järjestetty tapahtumia, sekä suunniteltu tulevaa asukastaloa. Rakentamisen osalta pian käynnistyvä Suvelan Onni -hanke on kohoamassa lähiöuudistuksen symboliksi Espoossa. Kehittämistoimintaa on tuettu monilla eri tutkimusyhteistyöhankkeilla ja opinnäytteillä sekä monilla alueen sosiaalisia haasteita selättävillä yhteistyösopimuksilla (Voimanpesä, Icehearts, VAMOS). Merkittävimpänä ulkopuolisen tahon alueelle tuomana kehitysimpulssina voidaan pitää Suvelan uutta kappelia palveluineen.

Yhteinen näkemys kehitystoimenpiteistä

Hankkeen tuloksena asukkaiden arkiympäristön kuten raittien ja puistojen laatutasoa on saatu olennaisesti nostettua. Toimenpiteet helpottavat alueella liikkumista, parantavat esteettömyyttä sekä tukevat viihtyisyyden, turvallisuuden tunteen ja alueen imagon myönteistä kehittymistä. Palvelutarjontaa on vahvistettu uudentyyppisillä tilahankkeilla sekä monipuolistamalla liikunnan ja ulkoilun puitteita

Hankkeen aikana tehdyn asukas- ja muun vuorovaikutuksen tuloksena on syntynyt laaja yhteinen näkemys tarvittavista toimenpiteistä alueen kehittämisessä. Yhteiskehittäminen koskee myös enenevässä määrin kaupunkiorganisaatiota itseään. Kokeileva kehittämisote on tuonut kokemusta ja oppia toimivista keinoista asuinalueiden kehittämishaasteisiin vastaamiseksi. Tutkimusyhteistyöhankkeet ovat puolestaan tarjonneet lisätietoa ja uusia metodeja kehittämistyön tueksi.

Tutkimusyhteistyöhankkeilla lisäarvoa kehittämistyöhön

Tutkimusyhteistyöhankkeilla ja opinnäytteillä voidaan parhaimmillaan tuoda merkittävää lisäarvoa kehittämistyöhön. Suvelan Onni -kortteliuudistushankkeeseen osallistuvan väitöskirjaopiskelijan ohella esimerkkinä tästä on Laurean VVV-hanke, jossa järjestettiin useita asukas- ja yhteisöpajoja, tehtiin matalan kynnyksen tiloja kartoittaneita tilakävelyitä sekä perustettiin poikkihallinnollinen, lähi(ö)tekemistä kehittävä aluekehittämisryhmä asukasedustajineen. Suvelan asukaspuiston ”Budjetoi Puisto!” osallistuvan budjetoinnin verkkokokeilussa asukkaat pääsivät konkreettisesti vaikuttamaan valittaviin leikkivälineisiin, laitteisiin, pintoihin ja istutuksiin. Asukastilaisuuteen nähden monipuolisempi palaute yli 20-kertaistui.

Innovatiivisuutta on osoitettu myös alueen tilahankkeissa kuten Kannunkulman väestönsuojan kehittämisessä kulttuurikäyttöön, Voimanpesä- ja muussa kumppanuustoiminnassa sekä eri taideproduktioissa ja tilaisuuksien järjestelyissä. Kirkkojärven ulkoilualueesta on tehty hankkeen aikana täyden palvelun liikuntapuisto.

Toteuttaja
Espoon kaupunki yhteistyökumppaneineen

Avainhenkilöt
Projektipäällikkö Kai Fogelholm, projektinjohtaja Mikko Kivinen

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Hankeraportti
Espoon keskus – visioista tekoihin kaupungin sivuilla
Espoon keskuksen Facebook
Espoon keskuksen kehittämisprojekti – visioista tekoihin ARAn sivuilla
Suvelan asukaspuiston budjetointipeli -kokeilu
Budjetointipeli

Tutkimusyhteistyöhankkeet
Laurean tutkimushankkeen artikkelit
Laurea-ammattikorkeakoulu: Välittävät Valittavat Verkostot (VVV)
Välittävät Valittavat Verkostot ARAn sivuilla
Aalto-yliopisto: Elinvoimaisen alueen tilat (ELINAT)
Elinvoimaisen alueen tilat (ELINAT) ARAn sivuilla
Kuluttajatutkimuskeskus: Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla
Helsingin yliopisto: Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä pääkaupunkiseudulla

Tutkimusyhteistyöhankkeiden julkaisut
Kytö, Hannu; Kral-Leszczynska, Monika; Koistinen, Kati; Peura-Kapanen, Liisa (2016). Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2016:1. Helsinki.

Akkila, Ilona; Hirvonen, Jukka; Ilmonen, Mervi; Lilius, Johanna; Mälkki, Mikko ja Norvasuo Markku (2016). Lähiö ja kaupunki – asuinalueen rajat muutoksessa. Aalto-yliopisto. Espoo.

ARA (2016) Tutkitusti parempi lähiö - Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki.

Ympäristöministeriö (2016) Asuinalueiden kehittämisohjelma 2011-2013. Eläköön lähiö! 22 reseptiä lähiöelämään. Helsinki.


Youtubessa
Suvelan Parkour-puiston avajaiset
Suvelan valotaideproduktio

 

Julkaistu 28.11.2016 klo 11.04, päivitetty 9.1.2017 klo 12.43