Kaupunginosien Helsinki -hankekokonaisuus

Hankekokonaisuuden tavoitteena on esikaupunkialueiden kokonaisvaltainen kehittäminen osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Teemat:

  • lisä- ja täydennysrakentaminen
  • pysäköinnin kehittäminen
  • julkisen ympäristön kunnostaminen
  • yhteisöllisyyden tukeminen ja vuorovaikutteiset suunnittelumallit
  • poikkihallinnollisuuden ja kokonaisvaltaisen kaupunkiuudistuksen korostaminen.

 

TUTKIMUSHANKKEET

Kaupunkiaktivismi muuttaa kansalaisyhteiskuntaa ja kuntahallintoa
Kaupunkilaiset eivät halua vain vaikuttaa päätöksentekoon vaan toimia omaehtoisesti ja itseorganisoituen. Kaupunkiaktivismit on nähtävä yhteiskunnallisena voimavarana, jota kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää. Lue lisää

 

Ostarit uusiksi!
Asukkaiden ja tutkijoiden yhteistyössä syntyi malleja ostareiden kehittämiseksi Suomen kaupungeissa. Lue lisää

 

Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä
Tutkimus tuottaa lisätietoa erityisesti kantaväestön asumisvalinnoista ja asuinalueilla viihtymisestä sekä valikoivasta muuttoliikkeestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla. Lue lisää

 

Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen
Hankkeessa tutkitaan Helsingin esikaupunkien lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin. Lue lisää

 
Julkaistu 28.11.2016 klo 13.57, päivitetty 5.12.2016 klo 9.39