Rantakylä-Utra -kehittämishanke

Rantakylä-Utran kehittäminen sai vauhtia sitten 1970-luvun. Alueen uudistamisen mahdollistava kaavoittaminen aloitettiin ja julkiset investoinnit ydinkeskustaan käynnistyivät.

Hankkeessa edistettiin tietoisuutta alueen kehittämisen tarpeellisuudesta ja haettiin resursseja alueen kehittämiselle. Erityisesti haettiin EU-rahoitusta ja rakennettiin kaupungin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä.

Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra käynnistyi EU-hankkeena kehittämään asuinalueen ekotehokasta uudistamista. Rantakylän terveysaseman muuttaminen palveluiltaan monipuolisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi hyvinvointiasemaksi aloitettiin. Koulukampukseen ja päiväkotiin investoitiin 20 miljoonaa euroa. Jatkoinvestointeja tulee ainakin ostoskeskukseen, urheilupuistoon ja vanhusten palvelutaloon. Käynnistynyt osayleiskaavatyö tukee jatkokehittämistä useiden asemakaavojen ohella.

Vauhtia hiljaiseloon arvovaltaisella ohjausryhmällä

Alueen kehittäminen sai vauhtia pitkän hiljaiselon jälkeen. Palveluiltaan hyvän 15 000 asukkaan lähiön nykyaikaistaminen käynnistyi kaavoituksella, suunnittelupalveluilla, julkisilla investoinneilla ja imagon kohottamisella. Vaarana oli alueen unohtaminen ”ei-muodikkaana”.

Kuntaorganisaatiossa tapahtuvassa kehittämistyössä eri hallintokuntien yhteistyö on ensisijaista. Aktiivinen ja riittävän arvovaltainen ohjausryhmä oli tämän hankkeen onnistumisia. Vanhojen betonielementtikerrostalojen uudistamiseen tarvitaan valtion tukea tulevaisuudessa.

Toteuttaja
Joensuun kaupunki

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Hanketta jatkaa EAKR-hanke Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra

Hankkeessa tuotettu materiaali
Tietoa Rantakylä-Utra-alueen kehittämisestä Joensuun kaupungin sivuilla

 

TUTKIMUSHANKE

Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa

Tutkimuksessa kartoitetaan vuosina 2014–2015 asuinalueen, erityisesti Maunulan, ja palvelujärjestelmän elinvoimaa ja eheyttä vahvistavia sosiaalisia, kulttuurisia ja tilallisia tekijöitä. Lue lisää.

Julkaistu 28.11.2016 klo 16.04, päivitetty 5.12.2016 klo 9.40