Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet – vetovoimainen Turku

Turun hankkeessa keskityttiin olemassa olevien ja uusien palveluiden kehittämiseen kohdealueilla, verkostotyöskentelyn ja viestinnän parantamiseen sekä aivan uusien palvelumallien suunnittelemiseen ja ketterien kokeilujen testaamiseen asukkaiden kanssa.

Hankkeen eri toimijoiden kanssa parannettiin yhteistyötä ja kehitettiin verkostoja. Samalla kehitettiin toimintamallia, jossa kaupungin toimialat opettelivat tekemään yhdessä asuinalueiden kehittämistä. Luotiin pysyvä verkostotyöskentelymalli kaupungille sekä alueiden toimijoille.

Hankkeen aikana työstettiin laajoja paikkatietopohjaisia Alueprofiileja, jotka pohjautuvat väestö-, hyvinvointi-, palvelu- ja osallisuustietoihin. Profiilit toimivat pohja-aineistona alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi hankkeen aikana aloitettiin Lähiövisio 2029 työstäminen, jonka tavoitteena on luoda toimialojen yhteiset ohjeistukset ja pelisäännöt kaupungin lähiökehittämiselle.

Palvelumuotoilua ja matalan kynnyksen kokeiluja asukkaille

Pansio-Pernon alueelle perustettiin Pop-Up-asukastila eri toimijoiden tarpeisiin. Tila toteutettiin Hövelin ostarin tyhjään liiketilaan kaupungin vapaa-aikatoimialan kustannuksella. Tilan käytölle laadittiin yhteiset pelisäännöt, mutta muutoin tilaa sai käyttää vapaasti siihen, mihin tarvitsi.

Hankkeen kolmessa kohdelähiössä tehtiin uusia nopeita ja ketteriä kokeiluja, jotka oli tarkoitettu eri asukasryhmille. Tällaista toimintaa olivat muun muassa peliperjantait, joissa eri urheilulajeja tuotiin lähiön kentälle kokeiltavaksi urheiluseurojen toimesta tai Hörviläisleiri, joka oli lasten avoin kesäleiri. Lapsille perustettiin Läksyhelppi ja lautapelikerho kirjastoon, kaiken ikäiset voivat osallistua Puulaaki-harrastekerhoon. Lisäksi maahanmuuttajille perustettiin Tänään yhdessä -vertaisryhmä.

Kohdealueilla pidettiin palvelumuotoilun työpajoja, jotka liittyivät skeittipaikan toiminnallistamiseen tai Taidetalkkareiden eli yhteisötaiteilijoiden toteuttamiin osallisuustyöpajoihin. Muita uusia palvelupilotteja olivat Perinneliikuntakontti, Kätkösuunnistusrata, Arjen historia -kokonaisuus, Sanataide-hanke sekä Mielenliikutus-hanke, jolla vapaaehtoisten tukihenkilöiden kanssa innostettiin alueen mielenterveyskuntoutujia, yksin asuvia ja syrjäytymisuhanalaisia miehiä sekä pitkään työttömänä olleita, liikunnan ja kulttuurin pariin.

Muuta hyvinkin konkreettista hankkeessa tehtyä ovat Pansio-Pernon rantareitin suunnittelu ja rakentaminen, Pansion Kisapuiston toimintojen kehittäminen, Pernon koulun hankesuunnittelu sekä 25 TVT Oy:n vuokra-asunnoista luopuminen ja myynti yksityisille.

Hankkeen aikana on kaupungin alueita koskevaa viestintää pyritty parantamaan positiiviseen suuntaan. Keinoina on käytetty esimerkiksi perheiden koulupäivää, suorapostitusesitteitä, alueen Facebook-sivuja sekä alueella kiertävää Pop-up- fillaria.

Asuinaluekehittämisen tulokset

  • Pop-up-tila saatiin pysyväksi asukastilaksi.
  • Poikkihallinnollinen yhteistyö ja verkosto aluetyön kehittämiseen saatiin kaupungin pysyväksi toimintamalliksi. Koordinointivastuu jäi konsernihallintoon ja aluetyön kehittäjä aloitti työnsä vuonna 2016.
  • Alueiden verkostot jäivät pysyväksi toiminnaksi.
  • Osallisuuskävelyt jatkuvat mm. nimellä ”Hyvä arkiympäristö” -kävelyt.
  • Palvelumuotoilun ja nopeiden ketterien kokeilujen hyödyt koettiin hyväksi ja näitä pyritään toteuttamaan edelleen kaupungin lähiökehittämisessä.
  • Alueprofiilit ja Lähiövisio 2029 aiotaan jalkauttaa aluetyön kehittämisen työkaluiksi.

Resurssit ja koordinointi saman katon alla

Asuinalueiden kehittämishankkeen resursointi ja ohjaaminen tulee suunnitella tarkkaan. Se, että rahat ovat jokaisen toimialan omassa budjetissa, mutta koordinointi konsernihallinnossa, hankaloittaa yhteistä tekemistä, koordinointia ja päätöksentekoa. Tällaisissa yhteishankkeissa rahat kannattaa keskittää yhteen paikkaan eli sinne, missä koordinointikin tapahtuu.

Myös johdon ja toimialojen sitouttaminen hankkeeseen tulee tehdä huolella jo hanketta suunniteltaessa. Tällöin hankkeessa tarvittavien ja siihen sidottavien resurssien saaminen hankkeen edetessä helpottuu.

Toteuttajat
Turun kaupunki ja TVT-asunnot Oy

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Tiede, taide ja teknologia asuinalueen kehittämisessä (Turun yliopisto)
Koulu keskellä korttelia -tutkimushanke (Turun AMK)
Elinvoimaisen asuinalueen tilat (ELINAT) (Aalto-yliopisto)

Julkaistu 5.12.2016 klo 8.38, päivitetty 5.12.2016 klo 9.57