Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankki

Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankkiin on koottu eri tahojen tuottamaa materiaalia (mm. linkkejä nettisivuille, videoihin, oppaisiin), joiden avulla voidaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja auttaa Suomessa asumiseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Materiaalipankki on ensisijaisesti tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville, jotka haluavat löytää maahanmuuttajien Suomessa asumista tukevaa tietoa yhdestä paikasta.

Materiaalit on jaoteltu materiaalipankkiin teemoittain. Teemat ovat: asuminen Suomessa, järjestyssäännöt ja naapuruus, kierrätys, kodin kunnossapito, paloturvallisuus, raha sekä vuokralaisuus. Teemat näkyvät vasemman puoleisessa pystyvalikossa. Mobiilissa materiaalipankin navigaatioon pääsee klikkaamalla sivun alussa olevaa vaakaviivoitettua vihreää neliötä.

Teemojen sisällä materiaalit on niiden määrästä riippuen jaoteltu kolmen otsikon alle:

  • useita kieliä (materiaalit, joista löytyy useampi kieliversio)
  • suomeksi (materiaalit, jotka ovat vain suomeksi)
  • videot (opetusvideot, tietoiskut ja havainnollistavat videot).

Linkkien yhteyteen on laitettu kuvake, joka kertoo, minkä tyyppisestä materiaalista on kyse.

Kuvakkeiden selitykset

Nettisivut -ikoni

Nettisivu, sivusto tai materiaalipankki

Videomateriaalia -ikoni

Videomateriaalia

Opasikoni

Opas

 

Esite, ohje tai tutkimus -ikoni

Esite, ohje tai prosessikaavio

Tuki- tai kaveritoiminta -ikoni

Tuki- tai verkostotoiminta

Peli, testi tai sovellus -ikoni

Peli, testi tai sovellus

 

Työkaluikoni

Työkalu tai sovellus ammattilaisen työn tai maahanmuuttajan oman oppimisen tueksi

Julkaistu 25.8.2020 klo 9.51, päivitetty 2.5.2022 klo 10.29