Katsaukset 2013

Selvitys 4/2013: Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2012–2013 28.7.2015
Asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta on arvioitu asuntojen vaihtuvuuden sekä tyhjien tai vuokrattujen asuntojen lukumäärällä ja kehityksellä. Käyttövastikkeita on verrattu vapaarahoitteisten ja ARA- vuokra-asuntojen vuokatietoihin suurimmista kaupungeista ja ARAn kasvukeskusseuduilta.
Lue lisää