Katsaukset 2016

Asuntomarkkinakatsaus 2/2016: Asumisoikeusasunnot 11.1.2017
Vuoden 2016 toisen asuntomarkkinakatsauksen aiheena ovat asumisoikeusasunnot. Tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Tilastot julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.
Lue lisää
Asuntomarkkinakatsaus 1/2016: vuokra-asunnot 8.3.2016
Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 painopiste on kuntien vuokra-asuntomarkkinoiden selvittämisessä koko maan, pääkaupunkiseudun ja maakuntien keskuskaupunkien osalta. Kuntien vuokramarkkinatilannetta arvioidaan ARA-indeksin avulla.
Lue lisää