Katsaukset 2021

Asuntomarkkinakatsaus 2/2021: asumisoikeusasunnot 5.11.2021
Koronapandemia vauhditti aso-asuntojen kysyntää. Myös asuntojen määrä kasvaa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 52 000 asumisoikeusasuntoa. Katsauksessa tarkastellaan aso-asuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla.
Lue lisää
Asuntomarkkinakatsaus 1/2021: vuokra-asunnot 15.6.2021
Asuntomarkkinakatsauksen 1/2021 painopiste on kuntien ARA vuokra-asuntojen markkinatilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla.
Lue lisää