ARA kerää vuoden 2022 asunnottomuustiedot kunnilta

Vuoden 2022 asunnottomuuskysely tehdään verkkokyselynä, joka lähetetään sähköpostitse kunnille viikolla 43. Kyselyyn on vastattava 9.12.2022 mennessä.

Huom. Jos kunnassa ei ole asunnottomia, vastaa kyselyyn kuitenkin valitsemalla kyselyssä vaihtoehto "Ei asunnottomia" ja lähetä vastauksesi.

Voit myös ladata tietojenkeruulomakkeen, jonka avulla voit kerätä vastaamiseen tarvitsemasi tiedot varsinaisen verkkolomakkeen täyttöä varten.
ARAn asunnottomuuskyselyn 2022 tietojenkeruulomake

Tiedot julkaistaan asunnottomuusselvityksessä

ARA julkaisee Asunnottomat 2022 -selvityksen helmikuussa 2023. Selvityksen liitteenä julkaistaan kuntakohtainen tilasto asunnottomien määrästä poikkileikkausajankohtana 15.11.2022.

ARAn aiemmat asunnottomuusselvitykset ovat ARAn tietopankissa Tilastot ja selvitykset -osiossa:
Siirry asunnottomuusselvitysten sivulle

 

Lataa kyselyn täyttöohjeet:

Julkaistu 30.10.2019 klo 12.29, päivitetty 25.10.2022 klo 13.36