Uusi asumisoikeuslaki voimaan asteittain

Uudistettu asumisoikeuslaki on tullut voimaan asteittain 1.1.2022 alkaen. 1.1.2024 alkaen uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin. Uudistamisen tavoitteena on, että järjestelmä palvelisi nykyistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia hakijoita. 

Uudistus on tuonut mukanaan muutoksia niin asumisoikeusasuntoja (asoasunnot) hakeville kuin niissä jo asuville sekä asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöille (asumisoikeusyhteisöt). Lakiuudistus on siirtänyt tehtäviä kunnilta ja aluehallintovirastolta asumisoikeusyhteisöille ja Aralle.

Lisätietoa asuntojen hakemiseen liittyvistä muutoksista

Kysymyksiä ja vastauksia uudistuksesta

Mitä muutos merkitsee asunnon hakijalle? 8 kysymystä ja vastausta

Kysymyksiä ja vastauksia asumisoikeusjärjestelmästä ja sen uudistuksesta (ym.fi)

  Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, asumisoikeusasukkaiden näkökulmasta. Tiedot kerrotaan tekstissä.
  Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista asukkaiden näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

  Muutokset 1.1.2022 alkaen

  Asumisoikeusasuntojen jyvityksiin voi tulla muutoksia eli käyttövastikkeet voivat muuttua, jos yhteisö hakee jyvityksiin muutosta ARAlta. Muutokset jyvityksiin on käsiteltävä asukashallintotoimielimissä ennen muutoksen hakemista.

  31.8.2022

  Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

  Muutokset 1.9.2022 alkaen (eivät koske asumisoikeusyhdistyksiä)

  Asukashallinnon uudet säännökset astuvat voimaan. Tärkeät muutokset: 

  • Pakollinen yhteistyöelin yhtiöihin.
  • Asukasedustajien määrä yhtiöiden hallituksissa kasvaa (väh. 40 % ja aina väh. 2 edustajaa).

  Aluehallintovirastolla kesken olevat asiat siirtyvät ARAlle. 

  ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista.

  Muutokset 1.9.2023 alkaen

  Uutta järjestysnumeroa haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta. Uusi numero on voimassa 2 vuotta. Yhdellä hakijalla voi olla vain yksi voimassa oleva numero.
  Siirtymäaikana 1.9.-31.12.2023 ovat voimassa vanhat (kuntien) ja uudet (ARAn) järjestysnumerot. 

  Yhteisö, jolta asuntoa haetaan, tekee asukasvalinnat ja vahvistaa asukasvalintojen yhteydessä asumisoikeusmaksun määrän.

  ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää. 

  31.12.2023

  Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy. 
  Kuntien myöntämät järjestysnumerot ovat etusijalla asuntoa haettaessa 1.9.-31.12.2023.

  1.1.2024 alkaen

  Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

  Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, asumisoikeusyhteisöjen näkökulmasta. Tiedot kerrotaan sisällössä.
  Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista asumisoikeusyhteisöjen näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

  Muutokset 1.1.2022 alkaen

  ARAsta haetaan käyttötarkoituksen muutokset ja jyvitysten muutokset.  Muutokset jyvityksiin on käsiteltävä asukashallintotoimielimissä ennen muutoksen hakemista.

  Yhteisöillä on velvollisuus raportoida sisäisesti ja ulkoisesti toiminnan tarkoituksesta.

  31.8.2022

  Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

  Muutokset 1.9.2022 alkaen (eivät koske asumisoikeusyhdistyksiä)

  Asukashallinnon uudet säännökset astuvat voimaan. Tärkeät muutokset: 

  • Pakollinen yhteistyöelin yhtiöihin.
  • Asukasedustajien määrä yhtiöiden hallituksissa kasvaa (väh. 40 % ja aina väh. 2 edustajaa).

  ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista. Keskeneräiset asiat siirtyvät Aluehallintovirastosta ARAan.  

  31.8.2023

  Kuntien asukasvalintojen hyväksyminen ja enimmäishintojen vahvistaminen päättyy.

  Muutokset 1.9.2023 alkaen

  Uudet järjestysnumerot asumisoikeusasuntojen hakemiseen ARAn järjestysnumeropalvelusta. 
  Siirtymäaikana 1.9.-31.12.2023 ovat voimassa vanhat (kuntien) ja uudet (ARAn) järjestysnumerot.
  ARAn järjestysnumerot tarkistetaan ARAn palvelusta. 

  Yhteisö tekee asukasvalinnat ja vahvistaa asukasvalintojen yhteydessä asumisoikeusmaksun määrän.

  ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää.

  31.12.2023

  Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy. 

  Yhteisöt tarkistavat kuntien järjestysnumerojen oikeellisuuden välillä 1.9.-31.12.2023 kuntien rekistereistä.

  1.1.2024 alkaen

  Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

  Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, kuntien näkökulmasta. Tiedot kerrotaan tekstissä.
  Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista kuntien näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

  Muutokset 1.1.2022 alkaen

  Käyttötarkoituksen muutokset siirtyvät ARAlle.

  31.8.2022

  Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

  Muutokset 1.9.2022 alkaen

  Asukashallinnon uudet säännökset voimaan.
  ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista.

  31.8.2023

  Kuntien asukasvalintojen hyväksyminen ja enimmäishintojen vahvistaminen päättyy.

  Muutokset 1.9.2023 alkaen

  Uudet numerot haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta.

  Asukasvalinnat ja enimmäishinnan määrittäminen yhteisöjen tehtäväksi.

  ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää.

  31.12.2023

  Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy.

  Yhteisöt tarkistavat kuntien järjestysnumerojen oikeellisuuden 1.9.-31.12.2023 kuntien rekistereistä.

  Muutokset 1.1.2024 alkaen

  Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

  31.12.2025

  Kunnat säilyttävät myöntämänsä järjestysnumerot ja niihin liittyvät tiedot 31.12.2025 asti.

  Muutokset asumisoikeusasunnon hakemiseen

  Asumisoikeusasunnon hakeminen

  Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan järjestysnumero.
  1.9.2023 alkaen järjestysnumeron saa Aran järjestysnumerorekisteristä. Lue lisää

  Muutokset asumisoikeussopimusten jyvitykseen

  Jyvityksen muutokset

  Uuden asumisoikeuslain myötä ARAlta voi hakea jyvityksen muutosta olemassa oleviin asumisoikeussopimuksiin. Jyvityksen tarkoituksena on jakaa talon rakennus- ja hoitokustannukset yksittäisille huoneistoille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Lue lisää

  Käyttötarkoituksen muutoksen hakeminen 1.1.2022 alkaen

  Ara-asuntojen käyttäminen muuhun kuin asumiseen

  Lupaa ara-asuntojen käyttötarkoituksen tilapäiseen muutokseen muuhun kuin asuinkäyttöön haetaan Aralta. Lupaa voi hakea aravalainalla ja pitkällä korkotukilainalla lainoitettuihin vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin. Lue lisää

  ARAn aso-järjestysnumeropalvelu avautuu syyskuussa 9.8.2023
  Asumisoikeusasunnon (aso) hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron saa syyskuun alusta alkaen ARAn järjestysnumerorekisteristä. Kuntien myöntämät järjestysnumerot ovat kuitenkin voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.
  Lue lisää

  Ara julkaisee neljää eri uutiskirjettä, jotka voit tilata sähköpostiisi:

  • Aran uutiskirje kokoaa ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, ilmestyy kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa).
  • Aran asumisneuvonnan uutiskirje keskittyy asumisneuvonnan parissa toimivia ammattilaisia kiinnostaviin sisältöihin.
  • Aso-uutiskirje palvelee asumisoikeusasuntojen hallinnon parissa toimivia tahoja, kuten omistajayhteisöjä ja kuntia.
  • Ohjauksen ja valvonnan ajankohtaiskirjeessä on hyödyllistä tietoa ara-asuntoja omistaville ja hallinnoiville yhteisöille.

  Tilaaminen käy tuossa tuokiossa:

  1. Siirry uutiskirjeen tilauslomakkeelle
  2. Valitse haluamasi uutiskirjeet. Voit valita vain yhden tai vaikka kaikki uutiskirjeet.
  3. Syötä lomakkeelle sähköpostiosoitteesi ja nimesi.
  4. Anna suostumuksesi tietojesi tallentamiseen Aran uutiskirjerekisteriin.
  5. Klikkaa painiketta Tilaa uutiskirje.
  Julkaistu 23.7.2021 klo 13.08, päivitetty 3.1.2024 klo 9.34