Tilastoja ARA-asuntokannasta- ja väestöstä

Tämä osio sisältää tilastotietoa ARA-asunnoista ja niissä asuvasta väestöstä.

ARA-asunnoiksi lasketaan arava- että korkotukilainoilla rahoitetut vuokra- ja asumisoikeusasunnot, joiden luovuttamista, asukasvalintaa ja/tai vuokranmääritystä koskevat lakisääteiset rajoitukset ovat voimassa vuoden viimeisenä päivänä.

Asuntokantaliitteestä löytyvät ARA-asuntojen lukumäärät ja osuudet kunnittain. Käyttötarkoitus on jaoteltu tavallisiin ARA-vuokra-, erityis- ja asumisoikeusasuntoihin, minkä lisäksi on tietoa vapautuneista ja vapautetuista ARA-asunnoista. Vertailun vuoksi mukana on myös vapaarahoitteisten asuntojen lukumäärät kunnittain ja hallintamuodon mukaan. Väestöliitteestä käyvät ilmi ARA-asunnoissa asuvien henkilöiden, asuntokuntien ja ikäluokkien määrät ja osuudet kunnittain sekä asumisväljyydet ARA- ja vapaarahoitteisissa asunnoissa.   

Tiedot on saatu ARAn tietojärjestelmistä ja Elinympäristön tietopalvelu Liiterin ARA-asuntokantaa koskevista tilastoista. Liiterin tilastot ovat haettavissa vuodesta 2000 alkaen. Siirry Liiteriin

Tiedot päivitetään vuosittain.

Selvitykset

ARA-asuntokannan kehitys 2010-luvulla (nostokuva)
ARA-asuntokannan ja asukkaiden kehitys 2010-luvulla 21.5.2021
Selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan ja ARA-asuntojen asukkaiden kehityksestä 2010-luvun alusta vuoteen 2019.
Lue lisää
ARA-asuntokanta 2000-luvulla
ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla 16.1.2019
Selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan kehityksestä 2000-luvun alusta vuoteen 2017. Tiedot asuntojen määrästä perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään ja ARAn rekistereihin.
Lue lisää

ARA-asunnot kunnittain

Julkaistu 27.1.2016 klo 9.38, päivitetty 18.9.2023 klo 9.11