Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ara-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3,3 miljoonasta asunnosta lähes kolmasosa on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 600 000 vuokra-asuntoa ja 56 000 asumisoikeusasuntoa. Aran rahoituksella on lisäksi peruskorjattu yli 400 000 asuntoa.

Ara-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ara-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ara-vuokra-asuntoja oli vuoden 2023 lopussa noin 355 000. Niistä tavallisia vuokra-asuntoja on 238 000 ja erityisryhmien asuntoja 117 000. Asumisoikeusasuntoja on 56 600 (tilanne 31.1.2024).

Rajoituksista on vapautunut 2000-luvulla yli 122 000 ara-asuntoa, ja lisäksi vapautettuja ara-asuntoja on 63 000. Vapauduttuaan rajoituksista entiset ara-asunnot muuttuvat tilastoissa vapaarahoitteisiksi vuokra- tai omistusasunnoiksi viimeisimmän hallintamuodon perusteella.

Ara ohjaa ja valvoo ara-asuntokannan käyttöä

Aran tehtävänä on ohjata ja valvoa ara-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla Ara varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

Aran tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus. Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

Tutustu myös:

ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin. Lue lisää

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 11.3.2024 klo 15.11