Pääkaupunkiseudun lähialueen tonttihinnat

Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vihti

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on päättänyt, että pääkaupunkiseudun lähi-alueen kunnissa vuonna 2024 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan seuraavia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti: 

Pääkaupunkiseudun lähialueen tonttihinnat 2024, pdf

 

Pääkaupunkiseudun lähialueen tonttihinnat 2024
    Vyöhyke I (€/k-m2) Vyöhyke II (€/k-m2) Vyöhyke III (€/k-m2)
Hyvinkää Pientalot

220

195

145

  Kerrostalot

190

150

110

Järvenpää Pientalot

250

210

160

  Kerrostalot

190

165

120

Karkkila Pientalot

82

   
  Kerrostalot

58

   
Kerava Pientalot

253

230

204

  Kerrostalot

215

195

160

Kirkkonummi        
- Keskusta Pientalot

250

275

330

  Kerrostalot

200

220

260

- Veikkola Pientalot

200

   
  Kerrostalot

115

   
Lohja Pientalot

145

110

 
  Kerrostalot

120

80

 
Mäntsälä Pientalot

105

   
  Kerrostalot

85

   
Nurmijärvi        
- Klaukkala Pientalot

200

   
  Kerrostalot

160

   
- Kirkonkylä Pientalot

155

   
  Kerrostalot

100

   
- Rajamäki Pientalot

95

   
  Kerrostalot

65

   
Porvoo Pientalot

220

150

130

  Kerrostalot

185

115

100

Sipoo        
- Nikkilä Pientalot

170

140

 
  Kerrostalot

125

100

 
- Söderkulla Pientalot

200

170

 
  Kerrostalot

160

130

 
- Eriksnäs Pientalot

170

   
  Kerrostalot

110

   
Siuntio Pientalot

105

   
  Kerrostalot

85

   
Tuusula        
- Keskusta Pientalot

250

180

 
  Kerrostalot

170

120

 
- Mattilan alue Pientalot  

225

 
  Kerrostalot  

150

 
- Jokela Pientalot

103

88

 
 

Kerrostalot

78

63

 
- Kellokoski Pientalot

100

   
  Kerrostalot

75

   
Vihti        
- Kirkonkylä Pientalot  

100

 
- Ojakkala Pientalot  

100

 
- Otalampi Pientalot  

100

 
- Nummela Pientalot

190

155

 
  Kerrostalot

140

115

 

 

Käyrästön ulkopuolisilla alueilla tonttien hinnoista on neuvoteltava erikseen Aran kanssa ja enimmäishinnat voivat tällöin olla korkeintaan 80 % II-vyöhykkeen hinnois-ta. Julkisen tuen osuuden selvittämiseksi (SGEI-tuki) tonttihintahakemuksissa tulee esittää ARA-hinnan lisäksi se hinta, jolla tontti luovutettaisiin vapaarahoitteiseen tuo-tantoon.

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on ra-kentamishetkellä kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä: AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et ≤ 0.5 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi rautatieaseman, metroaseman tai pikaraitiotiepysäkin läheisyydessä (maksimietäisyys kävellen 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa enintään 15 prosentilla.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poik keuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihin- taa alentavana tekijänä.

Varausmaksu

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy tämän päätöksen mukaiseen, hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.

Julkaistu 15.8.2017 klo 10.23, päivitetty 20.5.2024 klo 11.37