Käyttö- ja luovutusrajoitukset

Ara-kohteita koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Ara-kohteita ovat aravavuokratalot- ja asunnot sekä korkotukilain mukaan tuetut vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeusasunnot.

Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina. 

Rajoitukset koskevat 

  • asuntojen pitämistä vuokrakäytössä
  • asukkaiden valintaa
  • vuokrien tai vastikkeiden määrittämistä omakustannusperiaatteella 
  • jälkilaskelman laatimista
  • vuokra- ja asumisoikeusasuntojen ja niitä omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta.

Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yhtiön osakkeisiin sekä aravalainoitettuun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.

Kunkin kohteen rajoituksista tehdään lainapäätöksen yhteydessä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluetteloon.

Ara-vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt voivat tarkistaa omien kohteidensa rajoitukset Aran verkkoasiointipalvelusta.

Asukkaiden oikeus vaikuttaa asumiseensa

Ara-vuokratalon omistajan tulee noudattaa yhteishallintolakia niissä aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainoilla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

  • Vuoden 2023 loppuun on voimassa yhteishallintolaki 649/1990.
  • Vuoden 2024 alusta alkaen on voimassa uusi yhteishallintolaki 1169/2022.

Yhteishallintolain tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa. Tutustu uuden yhteishallintolain mukaisiin ohjeisiin vuokratalojen yhteishallinnosta (ohjeet.ara.fi).

Rajoitusaika

Ara-vuokra-asunnoissa käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat määräaikaisia. Asumisoikeuskohteiden rajoitukset ovat pysyviä.

Vuokra-asuntojen rajoitusajan pituus riippuu siitä, milloin laina on myönnetty ja mihin tarkoitukseen.

Käyttö- ja luovutusrajoitusohjeet

Tutustu ohjeeseen Käyttö- ja luovutusrajoitukset ja muutokset niihin (ohjeet.ara.fi).

 

 

Julkaistu 7.2.2013 klo 12.23, päivitetty 19.12.2023 klo 13.29