Tavoitteellinen tuen suunnittelu

Skotlannissa erityistä tukea tarvitsevan henkilön omassa asunnossa tarvitsemaa tukea suunnittelevat asukas, asukkaan läheiset sekä ammattilaiset. Asukas johtaa keskustelua – läheiset ja työntekijät auttavat.

 

Tuen suunnitelmassa asukas vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on minulle tärkeää? (unelmat, harrastukset, tärkeät ihmiset ja paikat jne.)
 • Mikä on minun kannaltani tärkeää? (terveydestä huolehtiminen jne.)
 • Mitä haluaisin muuttaa elämässäni? Minkä toivoisin pysyvän ennallaan?
 • Missä tarvitsen tukea ja millaista tukea tarvitsen? (sis. viikkosuunnitelman)
 • Kuinka hallitsen rahan käyttöä ja mistä saan siihen tarvittaessa apua?
 • Miten haluan käyttää henkilökohtaisen budjetin? (sis. suunnitelman vuoden kuluista)
 • Järjestelenkö tarvittavat tukipalvelut itse vai auttaako joku minua?
 • Millaisessa muodossa tarvitsen tiedon, että voin tehdä päätöksiä?
 • Mitä pitää tehdä, että kaikki tämä tapahtuu? (Kuka hoitaa mitäkin ja millä aikataululla?)
Tuen suunnittelun kuvitusta

Resurssit ja tarpeet

Tuen suunnitelmasta selviää omassa asunnossa asumisen kannalta olennaiset resurssit. Taloudellisilla resursseilla taataan asukkaan toimeentulo ja kustannetaan mielekkääseen elämään tarvittavat asiat ja palvelut. Luonnollisilla resursseilla tarkoitetaan mm. asukkaan läheisiä ja ystäviä sekä asukkaan omia vahvuuksia. Yhteisöllisillä resursseilla tarkoitetaan asukkaan mahdollisuutta osallistua naapuruston ja lähiympäristön yhteisölliseen toimintaan. Suunnitelman tarkoituksena on, että asukkaan käytettävissä olevat resurssit ja tarpeet kohtaavat mahdollisimman hyvin.

Asukkaalle merkittävät ihmissuhteet voivat vähentää ammattiavun tarvetta.  Skotlannissa useat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt haluavat viettää aikaa ystäviensä kanssa ilman ammattihenkilöiden läsnäoloa. Luovuuden käyttö on suositeltavaa, etenkin silloin, kun resurssit ja tarpeet eivät tunnu kohtaavan. Jos taloudellinen tilanne ei jousta esimerkiksi pelikonsolin ostamiseen, voisiko asukas pelata kaverinsa luona, kirjastossa tai nuorisotalolla?

Onnistumisen arviointi

Valokuva listatuista unelmista

Skotlannissa naapurustoverkostoja ylläpitävät ja tukipalveluja tarjoavat järjestöt arvioivat verkostojen asukkaiden kanssa säännöllisesti asumisen onnistumista. Tapaamisen aikana käydään läpi esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Oletko tyytyväinen asuinkumppaneihisi / yksin asumiseen?
 • Oletko tyytyväinen asuntoon ja sen sijaintiin?
 • Vastaako saamasi tuki ja apu tarpeisiisi?
 • Saatko tarpeeksi apua ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen?
 • Saatko tarpeeksi apua yhteisön toimintaan osallistumiseen?
 • Tunnetko, että voit vaikuttaa oman elämäsi suuntaan?

Arviointikeskustelun pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia.

Julkaistu 20.12.2017 klo 13.19, päivitetty 18.9.2020 klo 11.04