Omaksilunastaminen

Vuokralainen voi tietyissä tilanteissa lunastaa omakseen arava- tai korkotukilainoitetun vuokra-asuntonsa. Lunastamiseen ei voi saada valtion lainaa tai korkotukea. Omaksilunastettu asunto vapautuu kaikista rajoituksista.

Erityisryhmien vuokra-asunnoiksi lainoitettuja asuntoja ei voi lunastaa omaksi, eikä myöskään eräitä kunnan hankkimia asuntoja.

Aravavuokra-asunnon lunastaminen

Vuokralainen voi lunastaa omakseen aravavuokra-asunnon, jos talon valmistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta ja asunto on alkuperäisten aravarajoitusten alainen. Osalle arava-asunnoista on alkuperäisen rajoitusajan jälkeen jatkorajoitusaika. Sen aikana asuntoja ei voi enää lunastaa.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta lasketaan aravarajoituslain säännösten mukaan. Laskelman perustana on asunnon alkuperäinen hankinta-arvo. Lunastushintaan lasketaan mukaan asunnon osuus aravalainasta sekä osakkeiden omistajalle maksettava luovutuskorvaus (aravarajoituslaki, 10 §).

Osakkeiden lunastushinta ei sisällä mahdollista osuutta ns. ensisijaislainoista.

Korkotukitalojen vuokra-asunnon omaksilunastaminen

Vuokralainen voi lunastaa omakseen korkotukitalossa olevan vuokra-asunnon vain, jos

  • talon valmistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta
  • talo on asunto-osakeyhtiömuotoinen
  • talon korkotukilaina on hyväksytty Arassa 1.12.2009 jälkeen
  • rakennuttaja on toteuttanut kohteen omaksilunastettavana eikä tavallisena vuokra-asuntokohteena.

Asunnon lunastaminen ei edellytä vähimmäis- tai enimmäisasumisaikaa.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta muodostuu talon hyväksytyistä rakentamiskustannuksista ja niiden indeksitarkistuksesta. Lisäksi vuokra-asunnon tuottaja saa rakentamiskustannuksista laskettavan 2 %:n palkkion. Lunastushinnassa huomioidaan myös perusparannusten arvo ja kuntoon saattamisen kustannukset.

Lunastushintalaskelma ja hinnan vahvistaminen

Ara vahvistaa sekä aravavuokra-asunnon että korkotuetun talon vuokra-asunnon lunastushinnan. Sitä varten Araan pitää toimittaa lunastushintalaskelma. Se toimitetaan lomakkeella ARA 5e.

Lähetä allekirjoitettu lomake ja tarvittavat liitteet Aran kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.ara@ara.fi).

Aravavuokra-asunnon sijaintikunta voi hakemuksesta alentaa Aran vahvistamaa lunastushintaa, jos se ylittää paikkakunnan käyvän hintatason. Hintaa ei voi kuitenkaan laskea pienemmäksi kuin mikä on aravalainaosuuden ja luovutuskorvauksen yhteismäärä. Korkotuetun talon vuokra-asunnossa tällaista mahdollisuutta ei ole.

Muut viranomaistehtävät ja lunastushinnan tilitys

Asunnon sijaintikunta hoitaa muut omaksilunastamiseen liittyvät viranomaistehtävät ja huolehtii lunastushinnan tilityksestä.

Lomake ARA 5e

Omaksilunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma

Lomakkeella toimitetaan ARAlle vahvistettavaksi omaksi lunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma. Lue lisää

Julkaistu 13.2.2013 klo 14.45, päivitetty 18.12.2023 klo 11.21