Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Avustus on tarkoitettu yksityishenkilöille, taloyhtiöille, asunto-osuuskunnille, vuokrataloyhteisöille, yhteisöille, taloudellisille toimijoille. Hakijan täytyy omistaa asuinrakennus, jonka lämmityslaitteistoja avustus koskee.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Talotyypistä riippuen enintään 2000-4000 € per lämmönvaihdin ja 500-2000 € per rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän säätö

 

Ennen hakemista

 1. Tutustu hakuohjeeseen: Lataa avustuksen hakuohje (pdf)
 2. Ota yhteyttä kaukolämpöverkon haltijaan ja hanki tarvittava selvitys sijainnista
 3. Tee hakemus ennen töiden aloittamista.

ARA voi myöntää avustusta vuosina 2022-2023 asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Avustus myönnetään valtion asuntorahastosta ja määrärahan suuruus määritellään vuosittain valtion talousarviossa.

Avustuksen määrä vuodelle 2022 oli yhteensä 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vahvistettu määräraha, joka on yhteinen asuinrakennusten energia-avustuksen kanssa, on yhteensä 98,67 miljoonaa euroa.

  Näin haet avutusta

  Avustusta voi hakea sähköisesti ARAn verkkoasioinnissa tai erillisellä lomakkeella.
  Suosittelemme verkkoasioinnin käyttöä: saat hakemuksesi nopeammin eteenpäin tätä kautta.

  Hakijayhteisön edustaja, joka tekee hakemuksen verkkoasioinnissa, tarvitsee Suomi.fi-valtuuden: "Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen”.

  Huom. Avustushakemus on jätettävä ARAan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

  Mitä avustetaan

  Avustusta voidaan myöntää vähintään puolet vuodesta vakituisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten korjaustoimenpiteisiin. Avustuksen piiriin lukeutuvat omakoti-, pari- ja ketjutalot, rivitalot, kerrostalot ja näiden yhdistelmät.

  Avustusta ei voida myöntää muiden rakennusten korjauksiin, kuten vapaa-ajanasuntoihin, lomamökkeihin, talous-, liiketila- ja hallirakennuksiin.

  Kuka voi hakea avustusta?

  Avustusta hakee kaikki asuinrakennuksen omistavat tahot, kuten yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat.

  Yhteisomistajuuksissa (esim. useamman yksityishenkilön omistama pientalo) edellytetään valtuutusta kaikilta asuinrakennuksen omistajilta.
  Siirry valtakirjapohjaan: Valtakirja toisen puolesta asiointiin (asiamiehen valtuuttaminen)

  Avustus on de minimis -tukea taloudellisille toimijoille

  Avustus on vähämerkityksistä tukea eli de minimis -tukea. Sitä koskevat EU:n komission asetuksen 1407/2013 säännökset. De minimis -tuki koskee taloudellisia toimijoita kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki 3 vuoden aikana voi olla 30 000–200 000 euroa, riippuen hakijan alasta.

  Mitä avustetaan?

  Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat asuinrakennuksen olemassa olevan kaukolämpölaitteiston poistamisesta ja uusimisesta sellaisella kaukolämpölaitteistolla, jonka mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 Celsius-astetta ja kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston vaihtaminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

  Avustusta voidaan myöntää myös kustannuksiin, jotka muodostuvat samassa yhteydessä tehtävästä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä.

  Avustuksen määrä

  Avustuksen määrä riippuu talotyypistä sekä vaihdettavien lämmönvaihtimien määrästä (alla olevan taulukon mukaisesti):

  Rakennustyyppi Avustus / vaihdettava lämmönvaihdinlaitteisto Avustus / järjestelmän tasapainotus ja säätö per asuinrakennus

  Omakoti-, pari- ja ketjutalo

  2000 €

  500 €

  Rivitalo

  3000 €

  1000 €

  Kerrostalo

  4000 €

  2000 €

  Yhdeksi laitteistoksi katsotaan omassa lämmönjakohuoneessa sijaitseva laitteisto. Yhdeksi lämmitysjärjestelmäksi lasketaan rakennuskohtainen lämmönjakojärjestelmä.

  Mikäli sama kaukolämpölaitteisto palvelee useampaa erityyppistä asuinrakennusta, lasketaan lämmityslaitteiston uusinnan kustannukset suurimman avustussumman antavan rakennuksen perusteella. Sen sijaan samassa yhteydessä tehtävä järjestelmän säätö ja tasapainotus lasketaan asuinrakennuskohtaisesti.

  Esimerkiksi, jos sama kaukolämpölaitteisto palvelee taloyhtiössä kerrostaloa sekä rivitaloa, myönnetään avustus kerrostalon perusteella, jolloin avustuksen määrä on lämmönvaihtimen osalta 4000 €. Korjaustoimenpiteen yhteydessä tehtävä järjestelmän säätö ja tasapainotus lasketaan rakennustyyppien mukaisesti, eli kerrostalon osalta avustus on 2000 € ja rivitalon 1000 €. Avustus olisi taloyhtiölle yhteensä 7000 euroa.

  HUOM! Avustusta voidaan myöntää vain kerran saman laitteiston korjaustoimenpiteisiin. Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on saanut muuta julkista tukea saman korjaustoimenpiteen kustannuksiin.

  Hakemuksen liitteet

  Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat selvitykset:

  • Järjestelmän suunnittelijan tai urakoitsijan selvitys siitä, että vaihdettava laitteisto mahdollistaa avustuksen mukaisen matalalämpötilaisen kaukolämmön käytön ja tehdäänkö vaihdon yhteydessä laitteiston säätö ja tasapainotus ja niiden kustannuksista

  • Kaukolämpöverkon haltijan selvitys siitä, että kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä. Selvitykseltä on käytävä ilmi kaukolämpötoimittajan nimi. Lataa lomake: Kaukolämpötoimittajan lausunto (Word)

  • valtuutus avustusasian hoitamiseen (jos rakennuksella useita omistajia / ei yhteisön nimenkirjoitusoikeutta).

  Taloudelliset toimijat:

  • de minimis -ilmoitus (linkki de minimislomakkeeseen)

  Hakemukselle tarvittavat tiedot:

  • Hakijan nimi (asuinrakennuksen omistaja)
  • Hakijan henkilö- tai Y-tunnus (asuinrakennuksen omistaja)
  • Kaupparekisteriote (Y-tunnukselliset hakijat)
  • Hakijan osoite- ja yhteystiedot
  • Asiamiehen yhteystiedot
  • Avustuksen kohteena olevien asuinrakennusten pysyvät rakennustunnukset
  • Kaukolämpölaitteiston sijaintikiinteistön kiinteistötunnus
  • Kaukolämpötoimittajan nimi
  • Vaihdettavien laitteistojen lukumäärä
  • Tieto siitä, toteutetaanko korjaustoimenpiteen yhteydessä asuinrakennuksissa järjestelmän säätö ja tasapainotus
  • toimenpiteiden aloitus- ja lopetusajankohta
  Julkaistu 9.9.2022 klo 14.25, päivitetty 16.8.2023 klo 13.39